COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Økonomi for skolesekretærer og administrativt personale på skoler

Få viden og forståelse for, hvad der ligger til grund for din skoles økonomi, og få indsigt i værktøjer, som du kan bruge i dit arbejde med økonomi.

Skolernes økonomi og styring er under forandring: Tjenestetidsreglerne er afskaffet, skolereformen er trådt i kraft og inklusion og et øget ledelsesrum ude på skolerne er i fokus. Som skolesekretær er arbejdet med økonomi en vigtig del, og med denne intensive temadag får du viden om skolernes økonomi og ikke mindst styring af økonomien løbende på skolen. Temadagen giver dig således forståelse for og værktøjer til at varetage økonomiopgaverne – fra budgetlægning til regnskabsaflæggelse. Du får forståelse for budgettets forudsætninger, så du bedre kan vurdere, om de er realistiske i forhold til jeres opgaver og mål. Dertil får du indsigt i en række af de konkrete værktøjer, som bruges i de økonomiske styringsopgaver på skolerne. Endelig viser vi et bud på den ’gode budgetopfølgning’ og herunder de økonomiske informationer, som ledelsen i særlig grad har brug for, så der rettidigt henover året kan styres sikkert i havn inden for budgettets rammer.

På temadagen er der bl.a. fokus på følgende emner:

 • Økonomistyring
 • Tildelingsmodeller
 • Budgetter og regnskaber
 • Værktøjer til økonomistyring
 • Den gode budgetopfølgning

Undervisningen tager udgangspunkt i din viden og praksis, og i løbet af dagen bliver der rig mulighed for at diskutere og sparre med øvrige deltagere og underviserne.

Udbytte
Efter deltagelse på temadagen Økonomi for skolesekretærer er du i stand til at besvare spørgsmål som:

 • Hvad er hovedelementerne i styring
 • Hvad er formålet med tildelingsmodeller samt hvilke elementer ligger til grund for en tildelingsmodel, herunder beregningskriterier
 • Hvordan læser og forstår jeg et budget
 • Hvilke økonomistyringsværktøjer kan jeg bruge i mit arbejde med økonomi
 • Hvilke principper ligger til grund for god budgetopfølgning
 • Hvordan leverer jeg rapportering, som ledelsen kan bruge som beslutningsgrundlag
Målgruppe

Temadagen henvender sig til skolesekretærer eller administrativt personale på skoler, som har økonomi som en del af deres arbejde.

FORTSAT LEDIGE PLADSER

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er