Målgruppe

Temadagen henvender sig til skolesekretærer eller administrativt personale på skoler, som har økonomi som en del af deres arbejde.

FORTSAT LEDIGE PLADSER

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Økonomi for skolesekretærer
  09.09.2019 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Økonomi for skolesekretærer
  26.09.2019 kl. 08:30 - kl. 16:00
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Økonomi for skolesekretærer
09.09.2019 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 2.500 kr.
Prisen er ekskl. moms, hvilket dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist19.08.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Økonomi for skolesekretærer

På denne intensive temadag får du viden og forståelse for, hvad der ligger til grund for din skoles økonomi, og du får indsigt i værktøjer, som bruges i arbejdet med økonomi.

Skolernes økonomi og styring er under forandring: Tjenestetidsreglerne er afskaffet, skolereformen er trådt i kraft og inklusion og et øget ledelsesrum ude på skolerne er i fokus. Som skolesekretær er arbejdet med økonomi en vigtig del, og med denne intensive temadag får du viden om skolernes økonomi og ikke mindst styring af økonomien løbende på skolen. Temadagen giver dig således forståelse for og værktøjer til at varetage økonomiopgaverne – fra budgetlægning til regnskabsaflæggelse. Du får forståelse for budgettets forudsætninger, så du bedre kan vurdere, om de er realistiske i forhold til jeres opgaver og mål. Dertil får du indsigt i en række af de konkrete værktøjer, som bruges i de økonomiske styringsopgaver på skolerne. Endelig viser vi et bud på den ’gode budgetopfølgning’ og herunder de økonomiske informationer, som ledelsen i særlig grad har brug for, så der rettidigt henover året kan styres sikkert i havn inden for budgettets rammer.

På temadagen er der bl.a. fokus på følgende emner:

 • Økonomistyring
 • Tildelingsmodeller
 • Budgetter og regnskaber
 • Værktøjer til økonomistyring
 • Den gode budgetopfølgning

Undervisningen tager udgangspunkt i din viden og praksis, og i løbet af dagen bliver der rig mulighed for at diskutere og sparre med øvrige deltagere og underviserne.

Udbytte
Efter deltagelse på temadagen Økonomi for skolesekretærer er du i stand til at besvare spørgsmål som:

 • Hvad er hovedelementerne i styring
 • Hvad er formålet med tildelingsmodeller samt hvilke elementer ligger til grund for en tildelingsmodel, herunder beregningskriterier
 • Hvordan læser og forstår jeg et budget
 • Hvilke økonomistyringsværktøjer kan jeg bruge i mit arbejde med økonomi
 • Hvilke principper ligger til grund for god budgetopfølgning
 • Hvordan leverer jeg rapportering, som ledelsen kan bruge som beslutningsgrundlag
Undervisere/ Oplægsholdere

Chefkonsulent i COK, Klaus Akselsen og konsulent Per Mørk

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Ankomst og morgenbrød
 • 09:00
  Velkomst og introduktion til dagens program
 • 09:15
  Introduktion til økonomistyring
  - Styring på tre niveauer: nationalt, kommunalt og på institutionsniveau (skoler)
  - Styringens fire hovedelementer
 • 10:00
  Tildelingsmodeller – hvordan kommer pengene ud til skolerne?
  - Hvad er formålet med en tildelingsmodel?
  - Elementer i en tildelingsmodel
  - Beregningskriterier (og lidt om prioriteringsdilemmaerne)
 • 10:45
  Pause
 • 11:00
  Hvordan ser budgetterne ud på skolen?
  - Læs og forstå budgettet
  - Budgettet som styringsværktøj
  - Forskelle i budgetter: summeøvelse
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Fra budget til regnskab
  - Forbrug og prognoser
  - Styring og korrigerende handlinger
  - Opfølgning
 • 14:00
  Pause
 • 14:15
  Økonomistyringsværktøjer
  - Værktøjer til økonomistyring
  - Udfordringer med værktøjer
  - Summeøvelser
 • 15:00
  Pause
 • 15:15
  Den gode budgetopfølgning
  - Principper for budgetopfølgning
  - Rapportering som grundlag for ledelsesbeslutninger
 • 15:45
  Afslutning, diskussion og gode råd

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er