NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Økonomi for politikere

Kunne du tænke dig en dybere forståelse af den kommunale økonomi? Kom til en intens dag om kommunal økonomi med ny viden, inspiration og mulighed for erfaringsudveksling med andre politikere.

Forståelse for og indblik i principperne i de kommunale budgetter og regnskaber er afgørende for at foretagede politiske prioriteringer! Formålet med kurset er at gie dig en grundlæggende introduktion til alle de facetter af kommunernes økonomi med relevans for politikere.

Kursets indhold

Som kommunalpolitiker har du en helt central opgave med at prioritere kommunens økonomiske ressourcer på tværs af politik- og opgaveområder. Forståelse for og indblik i principperne i de kommunale budgetter og regnskaber er afgørende for at foretage politiske prioriteringer.
Det handler med andre ord både om politik og økonomi - og sammenblandingen er kompleks. Det er de økonomiske vilkår for kommunerne også. Derfor er det vigtigt, at du som politiker er bedst muligt klædt på med hensyn til rammerne, reglerne, rutinerne og ikke mindst mulighederne i det kommunale økonomi

På kurset kommer vi bl.a ind på:

 • Rammerne for den kommunale økonomi (de eksterne rammebetingelser, herunder økonomiaftalen)
 • Kommunernes finansiering (skat, tilskud og udligning))
 • Kommunernes opgavetyper og forskellige udgifter (service og anlæg)
 • Det økonomiske årshjul (med fokus på budgetprocessen og politikernes rolle)

Dit udbytte

Du vil som deltager på kurset få en dybere forståelse for:

 • Grundlaget for budgettet (på service- og anlægsområdet
 • Budget- og bevillingsoversigter (læs og forstå resultatopgørelsen og budgettes enkelte poster
 • Bevilingsregler og bevillingsniveauer (herunder kort om beslutningskompetence
 • Forskellige budgetlægningsmetoder (fordele og ulemper)
 • Budgetopfølgning (forbrug, målopfyldelse og prognose)
 • Den løbende økonomiske styring og din rolle som politiker (handlemuligheder)

Der vil være rig mulighed for netværk og erfaringsudveksling med politikere fra andre kommuner undervejs.

Undervisere/ Oplægsholdere

Konsulent Rikke Grynderup Steffensen, Komponent.
Rikke er specialist inden for kommunaløkonomi og økonomistyring og har bred erfaring med undervisning i og rådgivning om kommunernes økonomi.

Konsulent Thies Rubinke Sørensen, Komponent.
Theis er tidligere kommunalpolitiker og beskæftiger sig i Komponent med emner som politisk lederskab, prioriteringer og samspil.

Målgruppe

Kommunalpolitikere.

Kursusdatoer
 • Jylland
  En dag i 2. kvartal 2022.
  Du kan tilmelde dig nu; så får du besked, når datoen er fastlagt.
 • Sjælland
  En dag i 2. kvartal 2022.
  Du kan tilmelde dig nu; så får du besked, når datoen er fastlagt.
 • Jylland
  En dag i 1. kvartal 2023.
  Du kan tilmelde dig nu; så får du besked, når datoen er fastlagt.
 • Sjælland
  En dag i 1. kvartal 2023.
  Du kan tilmelde dig nu; så får du besked, når datoen er fastlagt.
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Sjælland
En dag i 2. kvartal 2022.
Du kan tilmelde dig nu; så får du besked, når datoen er fastlagt.
Pris: 3.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist01.04.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag