NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Økonomi for politikere - nye

Kom til en intens dag om kommunaløkonomi for politikere. Der vil både være forløb for politikere med stor erfaring og mindre erfaring med kommunaløkonomi.

Kom til en intens dag om kommunaløkonomi for nye politikere.
Kunne du tænke dig en grundig introduktion til den kommunale økonomi?
Som politiker har du en helt central opgave med at prioritere kommunens økonomiske ressourcer på tværs af politik- og opgaveområder. Og forståelse for og indblik i principperne i de kommunale budgetter og regnskaber er afgørende for at foretage kloge politiske prioriteringer!
Det handler med andre ord både om politik og økonomi – og sammenblandingen er kompleks. Det er de økonomiske vilkår for kommunerne også. Derfor er det vigtigt, at du som ny politiker er bedst muligt klædt på omkring rammerne, reglerne og rutinerne i den kommunale økonomi.

Formålet med kurset for nye politikere er for det første, at give dig indsigt i:

  • Rammerne for den kommunale økonomi (de eksterne rammebetingelser, herunder ’økonomiaftalen’)
  • Kommunernes finansiering (skat, tilskud og udligning)
  • Kommunernes opgavetyper og forskellige udgifter (service og anlæg)
  • Det økonomiske årshjul (med fokus på budgetprocessen og politikernes rolle)

Dertil er formålet med kurset, at give dig en dybere forståelse for:

  • Grundlaget for budgettet (på service- og anlægsområdet)
  • Budget- og bevillingsoversigter (læs og forstå resultatopgørelsen og budgettets enkelte poster)
  • Bevillingsregler og bevillingsniveauer (herunder kort om beslutningskompetence)
  • Forskellige budgetlægningsmetoder (fordele og ulemper)
  • Budgetopfølgning (forbrug, målopfyldelse og prognose)
  • Den løbende økonomiske styring og din rolle som politiker (handlemuligheder)

Der vil på kurset være rig mulighed for at erfaringsudveksle og få inspiration fra politikere fra andre kommuner.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er ny i kommunalpolitik eller aldrig helt har fået greb om principperne bag den kommunale økonomi. Kurset giver et indledende kendskab til principperne i de kommunale budgetter og regnskaber.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag