NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Den Offentlige AC-konsulent

Arbejder du som konsulent eller udviklingsmedarbejder i den kommunale administration kan du formentlig nikke genkendende til flere eller alle af følgende udsagn.

 • Du bruger dine generelle akademiske kompetencer til at levere agil rådgivning og hurtigt tilegne dig den fornødne viden til at løse konkrete opgaver.
 • Dit arbejdsfelt ligger imellem din egen akademiske faglighed, et bredt lovgivningsfelt og politiske og strategiske dagsordener.
 • Det forventes at du til tider kan agere både i et snævert juridisk rum eller i åbne processer, internt eller i samspil med borgere, og at du kan navigere sikkert mellem de to arenaer.

Du har med andre ord brug for en meget bred værktøjskasse! Den værktøjskasse får du på Den Offentlige AC-konsulent!

Ønsker du at udbygge og styrke dit faglige fundament i rollen som konsulent indenfor områderne:

 • Love og principper for offentlig forvaltning.
 • Den parlamentariske styringskæde og offentlige styringsparadigmer.
 • Embedsmandsrollen, herunder samspillet mellem politik og administration og på tværs af forvaltninger.
 • Facilitering og ledelse af organisatoriske processer op, ned og til siden?

Så er det dig Den Offentlige AC-konsulent er udviklet til!
Du har brug for en meget bred værktøjskasse, og den får du her!

På læringsforløbet Den offentlige AC-konsulent får du styrket både dit professionelle netværk og dit vidensfundament.

Du udvikler desuden din rolle som embedsmand, rådgiver og formidler gennem træning, og får værktøjerne til at kunne forstå og agere professionelt i et komplekst arbejdsfelt med forskelligartede opgaver og skiftende dagsordener.

Fagligt niveau

Der er tale om et læringsforløb med et fagligt niveau svarende til diplom. Forløbet afsluttes ikke med eksamen.

Efterfølgende vil der, afhængigt af den enkelte deltagernes interessefelt være mulighed for at fortsætte på eksempelvis et af de følgende ECTS-givende diplommoduler hos Komponent:

Forløbets opbygning

 • 4 undervisningsdage fordelt på to internater.
 • Løbende sessioner i sparringsgrupper undervejs i forløbet.
 • 1 session i egen organisation med egen leder.
Indhold

DAG 1: De kommunale rammer – demokrati og styring

 • Demokrati og magt (grundlæggende om folkestyret).
 • Den parlamentariske styringskæde (Kommunalbestyrelse, ØK og udvalg).
 • Offentlige styringsparadigmer
 • Kommunalfuldmagten

DAG 2: De kommunale regler - hovedlovene og forvaltningens grundlag

 • Forvaltningsloven
 • Offentlig sagsbehandling, habilitet etc.
 • Forvaltningsprincipper
 • Offentlighedsloven
 • Dokumentation, journalisering og aktindsigt
 • Persondataforordningen
 • Principper og regler for anvendelse af data i en offentlig kontekst

DAG 3: De kommunale relationer – embedsmanden i samspil med organisationen

 • Embedsmandsrollen
 • Samspil mellem politik og administration.
 • Fagligt blik kontra det strategiske helhedsblik.
 • Samspil på tværs af fagligheder og forvaltninger.
 • Professionel formidling skriftligt og mundtligt.

DAG 4: Den kommunale konsulent - kernekompetencer

 • Personlig gennemslagskraft
 • Tillidsfuld rådgivning
 • Procestilgange i komplekse relationer.
 • Ledelse i processer, op, ned og til siden.
 • Projektarenaer og projektledelse som veje til forstå og begå sig som konsulent.
Undervisere/ Oplægsholdere

Under læringsforløbet møder du fagligt stærke undervisere, der både har hver sit specifikke fagligt fundament og som alle ved hvad det vil sige at skulle agere fagligt og relationelt i en moderne offentlig kontekst præget af stor kompleksitet.

Målgruppe

Læringsforløbet er rettet både mod nyuddannede og erfarne AC-konsulenter eller udviklingsmedarbejdere i den kommunale administration.

Kursusdatoer
 • Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
  Dag 1 + 2
  11.01.2022 kl. 08:30 - 12.01.2022 kl. 16:00
  Dag 3 + 4
  15.03.2022 kl. 08:30 - 16.03.2022 kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Dag 1 + 2
11.01.2022 kl. 08:30 - 12.01.2022 kl. 16:00
Dag 3 + 4
15.03.2022 kl. 08:30 - 16.03.2022 kl. 16:00
Pris: 15.495 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist10.12.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag