Målgruppe

Kurset er for dig, der er med til at lede beredskaber, fx stationsledere og afdelingsledere og dig, der arbejder med beredskabets økonomi, budgetlægning, operationel drift og indtægtsdækket virksomhed.

FORTSAT LEDIGE PLADSER

Kursusdatoer
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Økonomi og styring i beredskabet
  01.09.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Datoer
COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
Økonomi og styring i beredskabet
01.09.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 2.500 kr.
Prisen er ekskl. moms, hvilket dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist15.05.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Økonomi og styring i beredskabet

Hvilke rammebetingelser og styringsaftaler gælder for beredskaber? Hvordan lægger du et godt budget, og hvordan følger du op henover året? Det hører du mere om og bliver i stand til med denne temadag.

Temadagen er for dig der ønsker at øge dit kendskab til kommunale §60 selskabers økonomi og styringsbehov, og for dig der ønsker viden om og redskaber til budgetlægning og budgetopfølgning.

Hvorfor et kursus i økonomi og styring?

De danske beredskaber har udviklet sig til store kommunale virksomheder med nye budgetter, mange medarbejdere, flere stationer og stort materiel. Derudover driver en del beredskaber indtægtsdækket virksomhed med betydning for den samlede driftsøkonomi. Driften og styringen af beredskaberne er derfor en kompleks størrelse, som bl.a. kræver kendskab til og viden om, hvordan du styrer økonomien, så den bliver en medspiller frem for en modspiller.

Måske sidder du med spørgsmål som:

 • Hvordan styrer jeg økonomien i et miks af heltids- og deltidsansatte brandmænd?
 • Hvordan beregner jeg priser på tjenesteydelser?
 • Hvordan sikrer jeg, at der tages tilstrækkelig højde for afskrivning på materiel?
 • Hvordan udarbejder jeg en relevant budgetopfølgning?
 • Hvad betyder regnskabsresultaterne for ejerkommunerne?
 • Hvordan kan jeg finansiere investeringer?
 • Skal jeg vælge eget økonomisystem eller et kommunalt?

Kan du nikke genkendende til nogle af de ovenstående spørgsmål, så er temadagen noget for dig! På temadagen dykker vi ned i den økonomiske og styringsmæssige opgave i relation til driften af kommunale $60 selskaber.

Dit udbytte efter dagen

 • Du får grundigt kendskab til de generelle rammebetingelser for den kommunale økonomi, herunder kendskab til de politiske styringsaftaler vedrørende beredskaber
 • Du får indblik i de forskellige finansielle forhold, der gør sig gældende, når du driver dit beredskab efter omkostningsprincipper, herunder afskrivningsregler og generelle styringsprincipper
 • Du får viden om budgetlægning og bliver i stand til at lægge et godt budget, som dit beredskab efterfølgende kan styre efter
 • Du får redskaber til at foretage budgetopfølgninger og viden om, hvad du særligt skal være opmærksom på
 • Kort fortalt bliver du med temadagen i stand til at understøtte driften af beredskaber, så du kan håndtere kommunens krav til en mere strategisk økonomistyring af dit beredskab.

Hvem møder jeg som underviser på dagen?

Temadagen er udviklet af PwC i tæt samarbejde med Danske beredskaber og COK. På temadagen møder du Senior Manager Mikkel Munk og Specialkonsulent Finn Gaarskjær, som begge har mange års erfaring med undervisning og rådgivning i økonomistyring i kommunerne. Mikkel og Finn har desuden gennem en årrække arbejdet med styrings- og økonomiudfordringer i de kommunale beredskaber og har derfor en indgående indsigt i de styringsudfordringer, der gør sig gældende for driften af beredskaberne.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Ankomst og morgenmad
 • 09:00
  Velkomst og præsentation af dagens program
 • 09:15
  Introduktion til økonomi og styring
  - Generelle rammebetingelser for den kommunale økonomi
  - Politiske styringsaftaler om beredskaberne og forventning
  - Begrebsafklaring omkring offentlige økonomistyringsbegreber
 • 10:45
  Pause
 • 11:00
  Budgetlægning og budgetopfølgning
  - Hvordan lægger vi et godt budget og hvad skal det indeholde for at vi kan styre
  - Hvad skal være på plads for at vi kan lave budgettet
  - Hvordan følger vi op på vores budgetter og hvad skal vi særligt være opmærksomme på
  - Værktøjer til opfølgning
 • 12:00
  Frokost
 • 12:30
  Fortsættelse af budgetlægning og budgetopfølgning
 • 14:00
  Pause
 • 14:15
  Aktivitetsbaserede omkostninger
  - Viden om enhedsomkostningers betydning for takstfastsættelse og driftsomkostninger
  - Hvordan er metoden og hvordan gør man
  - Praktisk øvelse på case
 • 15:45
  Opsamling på dagen
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er