NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Odense tager god ledelse alvorligt 

I Odense Kommune er stærk ledelse et naturligt fundament for fortsat at skabe værdi sammen med borgere og virksomheder. I løbet af de næste år skal omkring 100 ledere årligt igennem de tre grundmoduler i Diplom i ledelse hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL) og Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

Når Odense Kommune i efteråret 2021 sender ledere afsted på diplom i ledelse i samarbejde med UCL og Komponent er ambitionen klar: Lederuddannelsen skal flytte noget i praksis – til gavn for lederen selv, til gavn for organisationen og til gavn for løsning af kerneopgaven.

– I Odense Kommune har vi et højt ambitionsniveau. Vi vil være en attraktiv kommune for borgere og virksomheder, og det kræver, at vi hele tiden udvikler os. Vi har i dag et højt ledelsesmæssigt og fagligt niveau, og det vil vi gerne kunne opretholde også når vilkår og rammer ændrer sig i takt med samfundsudviklingen. Derfor er vi også glade for, at vores ledere har lyst til at lære og er topmotiverede, når det kommer til uddannelse, siger Nikolaj Møller-Jørgensen, der er chef for HR & Uddannelse i Odense Kommune. 

Lederuddannelsen afholdes i kommunens egne lokaler og er i det hele taget tilpasset såvel de ti Odensemål som ledernes travle hverdag. Det betyder bl.a., at fysisk og online undervisning suppleres med mere fleksible læringsformer og tilsættes et stærkt element af aktionslæring. Her skal en række prøvehandlinger sikre, at lederen hele tiden afprøver nye måder at løse ledelsesopgaven på i praksis.

– For os er det helt centralt, at vi flytter noget med vores lederuddannelse; at den rent faktisk betyder, at nogen gør noget anderledes i hverdagen, så uddannelsen ikke bare bliver et appendiks til en travl arbejdsdag. Det stiller store krav til både den studerende, underviserne og os som arbejdsgivere, for det kan vi kun lykkes med, hvis den studerende og den studerendes leder samarbejder om at forankre og omsætte den nye viden i praksis, siger Nikolaj Møller-Jørgensen.

En attraktiv arbejdsplads, hvor ledere i trivsel skaber gode arbejdsvilkår og trivsel for medarbejderne

Ifølge Nikolaj Møller-Jørgensen er et andet perspektiv ved uddannelsestilbuddet til kommunens ledere, at Odense Kommune vil være et godt sted at arbejde:

– Når vi udbyder en lederuddannelse som den her, gør vi det naturligvis også, fordi vi gerne vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor lederne både er klædt på til deres job, og hvor de får lov at udvikle sig. Det betyder nemlig, at lederne trives bedre, og når lederne trives bedre, trives medarbejderne bedre, ligesom det modsatte naturligvis også gør sig gældende, siger Nikolaj Møller-Jørgensen.

For en af de ledere, der netop er begyndt på lederuddannelsen, betyder det rigtigt meget, at Odense Kommune prioriterer at uddanne de kommunale ledere.

– Jeg synes, at det er et stærkt signal at sende som kommune, at vi tager ledelse alvorligt. God ledelse betyder virkelig meget for medarbejdernes trivsel. Samtidig betyder det meget for min egen motivation og arbejdsglæde, at jeg kan få lov at udvikle mig fagligt og personligt. Her er Odense Kommune gode til at fokusere på, at vi er hele mennesker, der går på arbejde, og det synes jeg er fedt, siger Gitte Neerfeldt Løv, der er teamleder ved Dagplejen Vest i Odense Kommune. Her har hun efterhånden tilegnet sig et par års ledererfaring, som hun nu glæder sig til at supplere med noget teori. Og efter den første undervisningsgang er hun klar på mere:

–  Undervisningen rimede meget på Odense og de strategier, der er lagt med Odense-modellen, så den holdt sig tæt på den hverdag, jeg sidder i. Det betyder, at jeg kan gå direkte hjem og allerede nu sætte gang i de første små prøvehandlinger. Her er det selvfølgeligt supervigtigt med en god leder, der giver mig plads til at prøve nogle ting af, og nogle gode medarbejdere, der vil med på rejsen. Det har jeg, og det er alfa omega for mig, siger Gitte Neerfeldt Løv.

Fakta om uddannelsestilbuddet

Ledere i Odense Kommune får tilbudt at deltage på de tre grundmoduler på Diplom i ledelse. Det drejer sig om modulerne:

  • Det personlige lederskab og forandring
  • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 
  • Organisation, udvikling og samskabelse.

Odense Kommune regner med, at cirka 100 ledere skal gennemføre et eller flere af modulerne om året de kommende år.

Uddannelsestilbuddet omfatter både fysisk, virtuel og såkaldt asynkron undervisning og har et stærkt fokus på aktiviteter før, under og efter uddannelsen for at sikre en forankring i praksis. 
Lederuddannelsen tilrettelægges og udbydes i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Komponent – Kommunernes Udviklingscenter. 

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.