COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

COK styrker medarbejdere og ledere i at bedrive god forvaltning

19.10.2020
Forum for Forvaltning og Myndighed vil levere viden og værktøjer til kommunerne, så de bliver endnu bedre rustede til at håndtere myndighedsopgaver og sikre borgernes retssikkerhed. COK står bag initiativet, som går i luften med 10 webinarer og en række kurser.
Læs nyhed

Digital borgerservice: Kan vi få alle med?

08.10.2020
92 procent af danskerne figurerer i dag som digitale borgere i Digitaliseringsstyrelsens opgørelse, men tallet dækker over store forskelle i, hvor digitaliserede danskerne egentligt er. Det fortæller lektor og ph.d. Anja Svejgaard Pors, som du kan møde til Borgerservice 2020.
Læs nyhed

Nyt udviklingscenter for kompetence, ledelse og rådgivning

02.10.2020
Kommunerne skal løbende kunne tilpasse sig nye udfordringer og leve op til borgernes ønsker og forventninger til velfærden. Derfor igangsætter KL nu arbejdet med at sammenlægge COK og KL’s Konsulentvirksomhed for at skabe ét samlet sted til kompetenceudvikling, ledelse og rådgivning.
Læs nyhed

Udøver du distribueret ledelse? Få en makker, der kender maskinrummet

24.09.2020
Ledelse
Hvis dine uformelle ledere er klædt på til at bestride rollen, øger du den organisatoriske ledelseskapacitet, får loyale medspillere og et stærkt rekrutteringsgrundlag, når der skal findes nye ledere. 
Læs nyhed

Uformel ledelse kræver legitimitet, følgeskab og positionering

24.09.2020
Ledelse
Ingen legitimitet fra ledelsen, manglende opbakning fra kollegaer og mangende identifikation med ledelsesrollen påvirker uformelles lederes forudsætninger for at lykkes. Det kan heldigvis løses, mener Hanne Lykke.
Læs nyhed

Uddannelseskoordinator: Uddan kontoreleverne til fremtiden – ikke til fortiden

03.09.2020
Unge kontorelever har store forventninger til deres uddannelse og bliver motiveret af opgaver, der klæder dem på til fremtidens administrative arbejdsmarked. Det stiller store krav til praktikstedet – og ikke mindst til praktikvejlederne, der skal holde sig på dupperne for at motivere de unge. Nanna Linnemann, der er uddannelseskoordinator i Rebild Kommune, har haft stor gavn af at deltage på COKs vejlederuddannelse.
Læs nyhed

Sammen kan vi mere: Nyt samarbejde mellem COK og KLK

18.08.2020
Økonomi
Ledelse
Sammen kan vi mere. Derfor har COK og KLK indgået et partnerskab, så vi i fællesskab kan levere helstøbte løsninger til kommunerne - fra analyse til kompetenceløft.
Læs nyhed

COK har ansat ny leder til kommunikation og markedsføring

06.08.2020
Charlotte Konow, tidligere kommunikationschef i VIVE, skal styrke formidlingen af COKs viden til ledere og medarbejdere i kommuner og regioner og være med til at fastholde centrets rolle som en stærk læringspartner for kommunerne.
Læs nyhed

Covid-19: Information om kurser, uddannelser og konferencer

06.08.2020

En række af COKs kurser, uddannelser og øvrige aktiviteter er omlagt til onlineforløb i øjeblikket på på grund af corona-situationen. Hvis dit kursus er et af dem, der er omlagt til at foregå virtuelt, får du direkte besked om dette via mail.

Hvis du skal deltage i et kursus, et uddannelsesforløb eller en anden aktivitet, som bliver afholdt fysisk, kan du trygt deltage. Både i COKs egne lokaler og på de undervisnings- og konferencesteder, vi benytter, følger vi sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne, og vi har bl.a. iværksat følgende initiativer: 

Læs nyhed

Stærk uddannelse og styrket transfer gennem tæt samarbejde

10.06.2020
Et flerårigt samarbejde mellem en intern og en ekstern konsulent styrker både udbredelsen af proceskompetencer og transfer mellem teori og praksis hos Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune. Og det langvarige samarbejde har flere fordele.
Læs nyhed