NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Nye muligheder med Komponents forløb for skoleledere 

I foråret 2021 har vi hos Komponent arbejdet intensivt med at redesigne vores forløb for skoledere, der vil klædes endnu bedre på til den komplekse og spændende opgave, det er at lede en skole. Vi har især skruet op for fleksibiliteten, så du nu kan dygtiggøre dig præcis inden for de områder, hvor du har behov for nye kompetencer. 

Som skoleleder står du hver eneste dag med en kompleks opgave. Du skal sikre en sikker økonomisk drift, have styr på den relevante jura og være en stærk personaleleder for mange forskellige personalegrupper. Samtidig skal du have fokus på løbende kvalitetsforbedringer og udviklingen af skolens kerneopgave: elevernes læring og trivsel – og gerne ned udgangspunkt i ledelse med og på data. Vi ved, at du har travlt – derfor har vi også redesignet vores forløb for ledere i folkeskolen, så du fremover får et endnu mere fleksibelt tilbud. 

– Vi har udviklet vores forløb for ledere i folkeskolen, så landets ledere fremover kan gå ind og vælge lige præcis de kurser, der giver mest mening for dem på et givent tidspunkt. Man kan altså sammensætte sit helt eget forløb med to eller tre dage eller måske tage den fulde kursuspakke på fem dage, alt efter om man f.eks. er ny skoleleder, pædagogisk leder eller har fået nye opgaver, der kræver nye kompetencer, siger Lisbeth Tarp Mouritzen, der er chefkonsulent på skoleområdet hos Komponent. Hun fortsætter: 

– Det har vi især gjort, fordi vi har kigget på, hvad kommunerne efterspørger. Samtidig har vi på alle kurser fastholdt det skarpe fokus på, hvordan man lykkes i en hverdag i en politisk styret organisation, hvor man bl.a. ofte står og skal dele sin loyalitet ligeligt mellem det lille fællesskab på skolen og det store fællesskab i kommunen.  

Praksisnært og fleksibelt for den enkelte og kommunen 

Ligesom forløbet for ledere i folkeskolen fastholder sit fokus på ledelse i en offentlige kontekst, fastholder det også sit fokus på at tale direkte ind i ledernes hverdag. 

– På de enkelte dage, hvoraf nogle er virtuelle og andre med fysisk fremmøde, arbejder vi i en vekselvirkning mellem faglige oplæg og dialoger, hvor deltagerne får mulighed for at relatere til egen kommunal og lokal ledelseskontekst, så skolelederne kan trække deres egne erfaringer og udfordringer ind i undervisningen. Vores undervisere er også hentet direkte fra praksis, faktisk har de alle erfaring på forvaltningsniveau på lige præcis det fagområde, de underviser i, siger Lisbeth Tarp Mouritzen og fortsætter: 

– Samtidig er det vores erfaring, at det at sidde med andre ledere giver deltagerne rigtig meget værdi, så vi sørger også for, at der bliver tid til sparring deltagerne imellem – både i det fysiske og virtuelle format. Og så kan hvert enkelt kursus i øvrigt hentes hjem til egen kommune, hvis man er en gruppe af ledere, der vil have styrket kompetencerne indenfor et særligt område på samme tid, siger Lisbeth Tarp Mouritzen. 

Se Komponents tilbud målrettet skoleledere

Grundlæggende økonomistyring for skoleledere

Mangler du en bedre forståelse og indsigt i din skoles budget og samtidig ønsker at forberede dig på det kommende skoleårs budgetlægning og planlægning, så kom med på dette en-dags kursus.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 08.12.2021
Lokation Online

Love, regler og kommunikation på Folkeskoleområdet

Få styr på Folkeskoleloven, Forvaltningsloven og reglerne om håndtering af personoplysninger og forældreansvarsloven.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 12.10.2021
Lokation Middelfart

Datainformeret ledelse - til gavn for elevernes læring og trivsel

Ønsker du viden om hvordan datainformeret ledelse generelt kan styrke dit lederskab og konkret gennem arbejdet med skolens kvalitetsrapport så kom med på dette en-dags kursus.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 03.02.2022
Lokation Middelfart

Personalejura i praksis

På dagen får du indsigt i personalejura og -politik, din ledelsesret og den praktiske oversættelse af den til hverdagsbrug.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 09.11.2021
Lokation Online

Skoleleder se det store potentiale i samarbejdet med MED-systemet

Få viden om, hvordan MED-systemet kan understøtte din ledelse af kerneopgaven sammen med dine medarbejdere.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 23.11.2021
Lokation Online

Kontakt

Ønsker du at høre mere om Komponents forløb for skoleledere eller muligheden for at hente et forløb hjem i egen kommune? Du er altid velkommen til at kontakte os.