COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Grundkursus i skoleledelse for nye ledere i folkeskolen

Har du brug for at få de grundlæggende kompetencer og viden til at organisere og planlægge skoledagen/-året på egen skole?

Indhold

Har du brug for at få stillet skarpt på kerneopgavens juridiske rammer og fundament, økonomi og personale samt samarbejdet med de mange aktører omkring skolen og de styringsmæssige vilkår for ledelse af folkeskolen?
Så er dette kursus noget for dig!

Vi har udviklet et forløb, som klæder ny skoleledere og mellemledere med op til 3 års erfaring på til at varetage ledelsesopgaven i landets folkeskoler. Forløbet er en videreudvikling af COKs populære Grenaakurser for nye skoleledere – men opdateret, så forløbet afspejler den kompleksitet og mangfoldighed af opgaver, du møder i dit arbejde.

I løbet af 3x2 dage får du:

  • Indsigt i de forvaltningsmæssige, juridiske - og økonomiske rammebetingelser for at drive folkeskole
  • Kendskab til vigtige kommunale styringsredskaber fx resultatkontrakter og kvalitetsrapporter
  • Indblik i rammerne for samarbejdet med kommunalbestyrelse, forvaltning, skolebestyrelse og lokalsamfund
  • Kendskab til regler og muligheder for samarbejde på tværs af forvaltningsområder
  • Kompetencer og ledelsesredskaber til at handle i forhold til budget, herunder budgetlægning og økonomistyring
  • Viden om overenskomst og håndtering og prioritering af personaleressourcer, tilrettelæggelse af arbejdstid og -opgaver
  • Datainformeret ledelse og anvendelse af digitaliseringssystemer på skoleområdet
  • Kendskab til persondataloven om håndtering datasikkerhed og behandling af personoplysninger
  • En forståelse for den gode ledelseskommunikation baseret på data, kontekst og aktører
  • Mulighed for at danne netværk på tværs af kommuner.

Formål
Formålet med forløbet er primært, at du får de grundlæggende kompetencer og viden til at organisere og planlægge skoledagen/-året på egen skole. Sekundært at blive en del af et netværk på tværs af kommuner.

Indhold og form
Forløbet er organiseret ud fra ovenstående temaer, hvor forskellige undervisere holder faglige oplæg med henblik på, at du efterfølgende kan relatere det til din egen hverdag gennem refleksion og diskussion.
Du finder programmet for dagene under fanebladet - filer og links.

Reflektionsøvelser
Der vil være små refleksionsøvelser mellem hvert modul som forberedelse til at kunne koble dagenes oplæg med egen ledelsespraksis. Ligeledes forventes det, at du har orienteret dig i og medbringer relevante politiske og styringsmæssige dokumenter fra egen kommune.

Tilkøb
Efter endt forløb vil der være mulighed for at gå til eksamen i diplomfaget - Skoleledelse (5 ECTS).
Pris for eksamen inkl. vejledning er 4.500 kr. + moms.

Undervisere/ Oplægsholdere

Alle undervisere og oplægsholdere har et indgående kendskab til ledelse i det offentlige med flere års ledelseserfaring.

Målgruppe

Forløbet retter sig mod nye skoleledere og mellemledere, der som udgangspunkt har maksimalt 3 års erfaring som ledere.

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er