COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Sammen om fremtidens politikerbetjening

Kolding, København og Aalborg samskaber viden og indsigt, der giver alle andre kommuner mulighed for at udvikle deres kompetencer til fremtidens politikerbetjening.

Kolding, København og Aalborg samskaber viden og indsigt, der giver alle andre kommuner mulighed for at udvikle deres kompetencer til fremtidens politikerbetjening.

Kommunerne bliver større, budgetterne er på flere milliarder, og forvaltningerne bliver mere og mere akademiske og professionelle. Kort sagt, kompleksiteten er vokset i kommunerne – og den vokser stadig.

De kommunale politikere er dog stadig normale borgere med jobs ved siden af deres politiske virke, og de har stadig den samme begrænsede tid til at varetage deres politiske arbejde. Det kan de kun, hvis de har en forvaltning, der er specialiseret i at klæde dem på til at udfylde rollen som bestyrelsesmedlemmer for de milliardorganisationer, kommunerne er i dag.

Den stigende kompleksitet og politikernes nye udfordringer efterlader et kompetencegab og et behov for at klæde de kommunale medarbejdere på til at forstå politikernes udfordringer og betjene dem bedst muligt. Et kompetencegab, som også Kolding, København og Aalborg Kommune oplever.

Åben og undersøgende proces giver nye svar

COK går sammen med Kolding, København og Aalborg Kommune og undersøger i en åben proces, hvad den fremtidige politikerbetjening skal kunne. Processen udgøres blandt andet af dialog med medarbejdere, politikere og ledere suppleret med spørgeskemaundersøgelser og analyser af skabeloner for sagsindstillinger for op mod 25 kommuner – det bringer ny viden og opmærksomhed på de kommuner, der gør noget innovativt og nyt i deres politikerbetjening.

Sammen skaber COK og de tre kommuner fælles viden og indsigt i politikerbetjening, som danner afsæt for at samskabe et kompetenceudviklingsforløb om fremtidens politikerbetjening. Kompetenceudviklingsforløbet kommer på den måde hele vejen rundt om de udfordringer, roller og dilemmaer, som medarbejderne står i i dag, og som bidrager til at understøtte og forny politikerbetjening og det lokale demokrati.

Kompetenceudviklingsforløbet er i første omgang et pilotseminar for de tre kommuner og bliver herefter udbudt til alle kommuner.

Kvalificeret kompetenceløft

I processen videndeler de tre kommuner egne erfaringer og lærer af de innovative kommuner, der er nået længst i at gentænke politiske og administrative processer, og de får designet et kompetenceudviklingsforløb, der handler om lige præcis de udfordringer, de selv har italesat.

Samtidig involverer og opkvalificerer kommunerne deres medarbejdere i politikerbetjening, så de kan tale ind i den politiske hverdag og klæde politikerne bedst muligt på til at varetage deres forpligtelse som ledere af kommunens største arbejdsplads.

På baggrund af COK og de tre kommuners proces vil alle andre kommuner i fremtiden få mulighed for at udvikle deres kompetencer i politikerbetjening.

Nysgerrig?

Vil du vide mere om forløbet med Kolding, København og Aalborg Kommune, er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Anne Marie Søland (T: 2710 0010 / E: ams@cok.dk) og konsulent Marcus Bo Morsél-Carlsen (T 8779 6354 / E: mmc@cok.dk), der har faciliteret projektet fra COKs side.

I slutningen af 2016 vil COK med afsæt i samskabelsesprocessen udbyde Fremtidens politikerbetjening åbent for alle kommuner. Forløbet består af fire seminarer, der sammen kommer hele vejen rundt om den politiske betjening.