COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Nordfyns Kommune vender myndighedskasketten

Nordfyns Kommune udfordrer balancen mellem kontrol og kaos, spørger ”hvad nu, hvis”

Nordfyns Kommune udfordrer balancen mellem kontrol og kaos, spørger ”hvad nu, hvis”  og går anderledes til værks for at imødekomme velfærdsklemmeudfordringen.

Nordfyns Kommune står på en brændende platform og er nødt til at gøre noget nyt. Kommunen står med ryggen mod muren og er tvunget til at tænke og handle anderledes blandt andet for at bibeholde de unge i uddannelsessystemet og tiltrække bosættere.

Nordfyns Kommune slipper derfor magten, skærper nysgerrigheden på nye holdninger og idéer og lader kontrol møde kaos. Ved at samle organisationen og styrke kulturen skaber Nordfyns Kommune både samklang og samspil på tværs af det samlede organisatoriske niveau; fra det politiske til det administrative, og fra gruppe- til individniveau. Derved opstår innovative rum, og nye idéer får liv.

Lad os se, hvad pokker der sker! - Den rette balance mellem kontrol og kaos

For at stå stærkere i løsningen af nuværende og fremtidige udfordringer arbejder Nordfyns Kommune i tæt samarbejde med COK målrettet og fokuseret med innovation og samskabende praksis. Kommunen efterstræber ikke nødvendigvis at handle og finde svar her-og-nu eller ty til vante løsninger, men giver i stedet plads til undrende spørgsmål og usikkerhed, til at prøve ting af og se, hvad der sker. Ved at befinde sig i spændingsfeltet mellem det trygge og det usikre og kontrol og kaos, øger kommunen i stedet kreativiteten i opgaveløsningen.

Vend myndighedskasketten!

Banen har også politisk opbakning. På en temadag tidligt i processen inddrager Nordfyns Kommune således relevante politikere, der inviteres ud af vante rammer. Ved at involvere politikerne tidligt imødekommer kommunen en eventuel modstand mod at blotte sig og derved åbne sig for vigtige innovationsprocesser.

Og kommunen lader andre relevante aktører få spilletid. Nordfyns Kommune klæder sin egen organisation på, så den fremadrettet bevidst og målrettet kan møde gode forslag, tanker og idéer fra aktører udefra – også fra borgerne. Kommunen uddanner både ledere og medarbejdere til at arbejde med og tage ansvar for innovationsprocesser, og med ’Innovationsakademi 3.0’ tager COK og Nordfyns Kommune den samskabende proces skridtet videre med borgerinddragende aktiviteter og invitation til borgerinitiativer.

Myndighedskasketten bliver ganske enkelt vendt rundt, idet Nordfyns Kommune skaber større sammenhænge, etablerer og faciliterer nye netværk og kobler borgere og borgergrupper sammen i nye og anderledes fællesskaber, når der skal løses udfordringer med såvel børnepasning som snerydning.

Kulturændring, legitimitet og samspil skaber effekt

Med indsatsen er Nordfyns Kommune rykket fra individ- til en helhedstænkning, hvor alle arbejder i samme retning og er blevet stærkere til at løfte de udfordringer, kommunen står over for. Man har skabt en kultur, hvor man er åben, og hvor det er legitimt at undres. Hele vejen rundt i organisationen har ansatte – garvede som grønne – nu pligt til at udfordre hinanden og stille de undrende spørgsmål: Tænk nu, hvis… Og det er netop i samspillet mellem forskellig viden og kompetence, at kommunen oplever den gode effekt.

Fra at forskellige domæner er specialister på hver deres hylde samskaber Nordfyns Kommune nu på tværs med respekt for forskelligheden. Velfærdsproduktion er noget, man er sammen om, og den nye kultur og måde at tænke organisationsstruktur på fungerer som katalysator til endnu flere samskabende processer – og dermed bedre velfærd – fremadrettet.

Inspireret?

Hvis du vil vide mere om, hvordan COK og Nordfyns Kommune over en årrække har samarbejdet tæt med kulturændringer og nye måder at håndtere og løse velfærdsudfordringer, så er du velkommen til at kontakte chefkonsulent i COK, Bent Suhr (T: 8779 6378 / E: bsu@cok.dk). Du er også velkommen til at kontakte kommunaldirektør i Nordfyns Kommune, Morten V. Pedersen.