COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Aalborg Kommune samskaber fremtidens administrative medarbejder

Aalborg Kommune sætter en retning og skaber bevægelse uden at kende slutdestinationen eller vejen dertil, og finder fremtidens administrative medarbejder.

Aalborg Kommune sætter en retning og skaber bevægelse uden at kende slutdestinationen eller vejen dertil og finder fremtidens administrative medarbejder.

Hvordan bliver man som kommune endnu bedre til at yde fremtidens velfærdsservice, samtidig med at man styrker sammenhængskraften på tværs af de kommunale forvaltninger?

Det spørgsmål stiller Aalborg Kommune og COK hinanden og finder en del af svaret i udviklingen af en række idealer for fremtidens administrative medarbejder. Idealerne er skabt gennem involvering af relevante aktører og danner grundlag for konkrete dialoger om kompetenceudvikling mellem chefer og medarbejdere i og på tværs af kommunens syv forvaltninger. En konkret og brugbar fremgangsmåde – og resultatet af en samskabende proces, der sikrer, at Aalborg Kommune styrker de administrative kompetencer mere effektivt og i endnu højere grad understøtter helhedstænkningen.

Aalborg fokuserer på vejen fremfor løsningen

For at løfte den enkelte medarbejder og hele kommunens kompetenceniveau går Aalborg Kommune og COK nye veje. I stedet for at lade svaret på et tværgående administrativt kompetenceløft være flere hyldevarer i form af præfabrikerede og på forhånd udvalgte kurser og uddannelsesmoduler bliver jobudvikling og uddannelse tænkt sammen, og den administrative medarbejder bliver inddraget i kompetenceudviklingen. I stedet for at fokusere på løsningen sætter Aalborg Kommune en retning, og på vejen mod løsningen skaber kommunen rum for dialog, involverer relevante aktører og giver plads til refleksion over de bump og uforudsete forhindringer, der ofte opstår, når man ikke tager den gængse vej.

Ingen svar parat skaber nye idéer, forståelse og forankring

Aalborg kommune har ingen svar parat, men lader dem i stedet opstå som en naturlig del af processen, hvor hverdagens udfordringer giver anledning til nye tanker, nye ideer og nye måder at gøre tingene på. Den åbne og samskabende tilgang til løsningen af kommunens udfordringer betyder, at Aalborg Kommune er endt med at have en ny fremgangsmåde til en mere effektiv kompetenceudvikling, der er bedre forankret.

Ved at samskabe sikrer Aalborg Kommune, at kompetenceudviklingen matcher medarbejdernes behov og ønsker i og på tværs af kommunens mange forskellige teams, afdelinger og forvaltninger. Derved står kommunens medarbejdere stærkere, når de sammen med borgere og virksomheder skaber nye velfærdsløsninger.

Inspireret?

Hvis du vil vide mere om, hvordan COK og Aalborg Kommune gennem involvering af både chefer og medarbejdere samskabte en ny fremgangsmåde for kompetenceudvikling af fremtidens administrative medarbejdere, så er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Martin Nielsen (T: 8779 6379 / E: mn@cok.dk) eller koordinator Mette Ranum (T: 8779 6374 / E: mrl@cok.dk). Du kan også kontakte HR og arbejdsmiljøchef Birgitta Sloth Christiansen i Aalborg Kommune.