COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Fælles inspiration til samskabelse

Kolding, Ikast-Brande, Varde og Aalborg Kommune danner et tværkommunalt netværk for at inspirere hinanden til en bedre forståelse af samskabelse og nye samarbejdsformer.

Resultatet er nye erkendelser gennem dialog og udforskning af hinandens og egen praksis.

I fællesskab definerer netværk samskabelse

Samskabelse, co-creation, tværfaglige samarbejder og aktiv borgerinddragelse. Kært barn har mange navne. Men uanset hvad kommunerne hver især kalder det, så er der forskellige svar på, hvordan man som kommune lykkes med at skabe nye velfærdsydelser og -løsninger i en tid, hvor mere for mindre er mantraet. Derfor tager COK initiativet til og faciliterer et tværkommunale netværk, hvor fire jyske kommuner udveksler erfaringer med samskabelse. Sammen med COK og indbudte inspiratorer stiller de medvirkende kommuner skarpt på, hvad samskabelse er, og hvordan kommuner med forskellig kultur, ledelse og tilgange samskaber i praksis.

Prøv ikke at forenkle

I netværket udforsker de fire kommuner forskelle og mønstre i egne handlinger. De medvirkende kommuner sætter egne oplevede paradokser og udfordringer relateret til samskabelse under lup og forsøger at forstå, hvad de handler om. Et eksempel er udforskningen af politiske paradokser. På et af netværksmøderne ”spiller deltagerne bold” op ad en politiker med fokus på, hvad der kan udfordre nye tilgange til samarbejder med borgere, frivillige og andre aktører – set fra en politikers perspektiv. Og hvilke paradokser, der skal håndteres i samarbejdet med kommunernes politiske ledelse.

Eksperimenter, inddrag og slip magten

De fire kommuner udvikler og gennemfører ”mini-samskabelses-eksperimenter” i egen kommune. Her har hver kommune mulighed for at involvere andre i netværket – herunder politikere, frivillighedskonsulenter og borgere – både på selve netværksmøderne og i forbindelse med afprøvning i praksis. Som udbytte af netværket opnår kommunerne nye erkendelser gennem dialog og udforskning af praksis. For deltagerne er det enormt værdifuldt at komme tæt på de andre deltageres praksis og få sparring og indsigt på tværs af kommunegrænser.

Inspireret?

Hvis du vil vide mere om, hvordan COK og det tværkommunale netværk har udvekslet erfaringer inden for samskabelse, og hvordan din egen kommune kan indgå i et lignende netværk, så er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Christina Nüssler (T: 8779 6304 / E: cmn@cok.dk). Du er også velkommen til at kontakte affaldschef Henrik Martinsen, som deltog i netværket for Kolding Kommune.