Solrød Kommune gør ikke noget for sine borgere

I en tid, hvor kommunerne er pressede på økonomien, vil Solrød Kommune styrke kvaliteten i kommunens vuggestuer og børnehaver. For at løse paradokset – bedre for mindre – har Solrød valgt at gå nye veje inden for dagtilbudsområdet.

I en tid, hvor kommunerne er pressede på økonomien, vil Solrød Kommune styrke kvaliteten i kommunens vuggestuer og børnehaver. For at løse paradokset – bedre for mindre – har Solrød valgt at gå nye veje inden for dagtilbudsområdet.

I erkendelse af at Solrød Kommune ikke selv altid har alle svar på alle spørgsmål, forsøger kommunen i fællesskab med borgere og andre aktører at skabe holdbare kvalitetsløsninger i en tid, hvor økonomien er presset. Solrød Kommune gør dermed ikke noget for, men med sine borgere, og gennem deltagelse i ligeværdige dialoger får forældrene i Solrød indflydelse på fremtidens vuggestue og børnehave. Et konkret eksempel på samskabelse, hvor kommunens ledelse og ansatte inkluderer og involverer forældrene, før de handler.

Solrød Kommune slipper magten løs og samskaber

På et dialogmøde, hvor flere end 50 forældre, borgere, kommunale medarbejdere og politikere er inviteret, slipper Solrød Kommune magten og erkender, at den eller de bedste og mest effektive politiske beslutninger og løsninger ikke nødvendigvis opstår i udvalg og byråd, men også blandt forskellige aktører på et politikområde. På dialogmødet åbner Politikudviklingsspillet – et dialogspil udviklet af COK – op for meningsudveksling, refleksion og nye perspektiver blandt de fremmødte. Spillet tager afsæt i konkrete udfordringer, som Solrød Kommune netop nu står overfor på vuggestue- og børnehaveområdet, og dermed er aktualiteten og relevansen sikret for alle aktører.

Måske de andre også ved noget

Med dialogmødet viser Solrød Kommune, at det ikke altid er nok at stole på den kommunale knowhow. Ved at bringe aktørerne på dagtilbudsområdet sammen kvalificerer kommunen sine løsningsforslag og beslutninger. Aktørerne giver hinanden input og styrker hele processen fra idé – det som politikerne udtænker – over beslutning – det som de kommunale medarbejdere udfører – til implementering – det som borgerne ikke bare forbruger, men nu også er medskabere af. En spilleaften sikrer således en mere demokratisk deltagelse, øger kendskabet til de andre aktører og frembringer bedre løsninger. Hermed legitimerer politikerne i Solrød Kommune de politiske beslutninger og får et bedre kendskab til, hvad der er vigtigt for borgere, medarbejdere og andre aktører i fremtidige politiske beslutninger og løsninger på dagtilbudsområdet.

Folkelig opbakning

Ny viden og nye kompetencer opstår, og grundlaget er etableret for, at Solrød Kommune kan skabe mere holdbare løsninger, som forældrene og medarbejderne bedre forstår og støtter. Politikerne får mulighed for at forme og vedtage politikker, der er til gavn for alle. Samtidig får forældrene, medarbejderne og andre aktører mulighed for at påvirke beslutningsprocessen.

Inspireret?

Hvis du vil vide mere om, hvordan COK og Solrød Kommune gennem involvering af borgere, medarbejdere og andre aktører samskabte en række beslutningsforslag til fremtidens dagtilbud, så er du velkommen til at kontakte vores konsulent på opgaven, Thomas Nymann (T: 8779 6354 / E: tnn@cok.dk). Du kan også kontakte direktør Charlotte Houlberg i Solrød Kommune.