NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Uddannelse for teamkoordinatorer

Skoleteamet som professionelt læringsfællesskab.

Tønder Kommune

Selvom det ikke i sig selv er nyt at arbejde med teams i folkeskolen, har teamarbejdet alligevel udviklet sig efter reformen. Det professionelle læringsfællesskab er blevet et af de helt centrale omdrejningspunkter for opgaven med at styrke elever og medarbejderes læring og trivsel.

Når teamsamarbejdet er så centralt et element i den moderne folkeskole, får teamkoordinatoren også en mere strategisk position. Derfor tilbyder Tønder Kommune uddannelse til alle skolernes teamkoordinatorer. På forløbet arbejder deltagerne med den nyeste teori og lærer at styrke teamets udviklingsarbejde og dialog.

Forløbet består af fem undervisningsdage med fokus på rollen som teamkoordinator, teamet som professionelt læringsfællesskab, ligeværdig og anerkendende kommunikation, møde-, projekt- og procesledelse samt teamets data- og forskningsinformerede og målstyrede arbejde.

COKs konsulenter underviser på teamkoordinatoruddannelsen, som er udviklet på baggrund af erfaringer med uddannelse af teamkoordinatorer i 13 kommuner i Program for læringsledelse, og tilpasset Tønder Kommunes organisering og udfordringer.