NYHED
COK bliver til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Lederuddannelse med fokus på data og resultater i Hedensted

Alle skoleledere i Hedensted Kommune har været på uddannelse. Fokus var på ledelse af læring med udgangspunkt i data og forskningsinformeret viden. Et af resultaterne var handleplaner for lederteamenes arbejde med implementering af læringsledelse – et værktøj som gør både lederne selv, forvaltningen og skolebestyrelserne bevidste om, hvad skolerne gør. 

I efteråret 2015 har 70 skoleledere i Hedensted Kommune gennemført en lederuddannelse, hvor fokus har været på ledelse og styring af data og forskningsinformeret viden.

Flere skoleledere i kommunen følte sig ikke tilstrækkeligt klædt på til at lede læring på baggrund af data og forskningsinformeret viden. Som skoleleder kender man godt til forskningen fra inspirationsoplæg og artikler, men der er sjældent tid til at sætte sig ordentligt ind i, hvad forskningen siger. Derfor valgte vi at bruge midlerne til kompetenceudvikling af skoleledere til at lave et forløb med særligt fokus på dette, fortæller Ellen Grøn, som er ledelseskonsulent og ansvarlig for kompetenceudvikling på børn- og ungeområdet i Hedensted Kommune.

Hele organisationen skal geares

Skolelederne mødtes otte hele fredage på Ørum Daugård Multicenter, hvor undervisningen foregik. Forløbet var sammensat af fire dage med forskningsoplæg fra forskere i skoleledelse og fire læringsdage. Det har været muligt for skolelederne at afslutte uddannelsesforløbet med en diplomeksamen i modulet ’kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere’.

Fra forvaltningens side har det været vigtigt at geare hele organisationen til  at lede på baggrund af data og viden. Vi tilstræber at arbejde ud fra Whole System Approach, hvor alle på samme tid koncentrerer sig om at lære og blive klogere på emnet. Derfor har alle fra skolechefen til den yngste leder i SFO'en, PPR, Ungdomsskolen og flere ledere fra dagtilbudsområdet været med i forløbet. Fra kommunens side handler det om at give hele den samlede ledergruppe en mulighed for at koncentrere sig om den fælles udvikling, fortæller Ellen Grøn.

Handlingsplaner skriftliggør og synliggør indsatsen 

Ledelsesteamene har i forbindelse med uddannelsesforløbet udarbejdet handleplaner for, hvordan man vil arbejde med at bruge data som led i arbejdet med videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning.

I disse dage (december 2015, red.) modtager Ellen Grøn handlingsplaner fra alle kommunens skoler, som beskriver hvordan de implementerer læringsledelse og ledelse på baggrund af data og forskningsinformeret viden på den enkelte skole. 

Idéerne er blevet plantet i ledernes hoveder, og med uddannelsen er de blevet klogere. Men med handleplanerne er implementeringsplanerne også blevet skriftliggjort. Det vægter mere, for nu har de mulighed for at synliggøre overfor forvaltning, medarbejdere og skolebestyrelser, hvad de rent faktisk vil gøre, fortæller Ellen Grøn. 
 

Samtidig med at de enkelte skoleledelser og PPR har lavet handleplaner, har forvaltningen også selv udarbejdet en handleplan for, hvordan man i højere grad kan tilbyde sparring med skolelederne, så de kan gennemføre indsatsen for læringsledelse på skolerne.

Kobling til egen ledelsespraksis

Kompetenceudviklingsforløbet tager afsæt i – og integreres med tilgangen i Program for Læringsledelse, som COK og AAU gennemfører med 13 kommuner, herunder Hedensted Kommune. Projektet er finansieret af Mærsk-fonden. 

Gennem hele forløbet er der lagt stor vægt på at skabe en sammenhæng mellem undervisningsoplæggene og øvelserne og deltagernes egen ledelsespraksis. Særligt i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne har hvert ledelsesteam haft mulighed for at drøfte, hvordan skolens egne data kunne kobles med en ny ledelsespraksis baseret på viden fra både national og international forskning, siger Mai-Britt Herløv Petersen, som er chefkonsulent i COK. Hun er overordnet ansvarlig for design og gennemførsel af forløbet i tæt samarbejde med Hedensted Kommune. 
 

Forløbet i Hedensted Kommune er finansieret af midler fra Undervisningsministeriet til understøttelse af kompetenceudvikling for skoleledelser på syv ledelsesfelter: Ledelse af den åbne skole, ledelse af fag- og tværprofessionelt samarbejde, ledelse af kapacitets- og kompetenceudvikling, ledelse af læringsmiljøer, ledelse af strategi og forandringsprocesser, ledelse af trivsel, motivation og engagement samt ledelse af videns- og resultatbaseret udvikling af folkeskolens undervisning.

I øjeblikket gennemfører COK fem kompetenceudviklingsforløb for Esbjerg, Fredericia, Hedensted, Kolding og Thisted Kommuner.