Østjysk Ledelsesakademi

Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Mariagerfjord kommuner i Østjylland er gået sammen om at etablere Østjysk Ledelsesakademi med DOL som omdrejningspunkt. Og muligheden for at tage en lederuddannelse med kollegaer skaber grundlaget for, at kommunernes ledere tænker sig selv ind i en større organisatorisk og strategisk sammenhæng. 

Det betyder, at Den Offentlige Lederuddannelse fra 2009 går igen som en rød tråd hos mere end 1.200 ledere i de fem kommuner. Østjysk Ledelsesakademi byder udover Den Offentlige Lederuddannelse bl.a. på tilbud om sparring og netværk for alle ledere i de fem kommuner. Samarbejdet startede i 2009 og siden da har COK sammen med VIA leveret en fuld lederuddannelse på diplomniveau til ledere fra de fem østjyske kommuner. Kvaliteten af undervisningen har alle årene været meget tilfredsstillende, og lederne er især tilfredse med undervisernes formidlingsevner og opdaterede viden om offentlig velfærdsledelse.

Det er indtil videre blevet til rundt regnet 500 ledere, der enten har afsluttet eller er i gang med Den Offentlige Lederuddannelse. Uddannelseskonsortiet leverer alle grundmoduler og en række udvalgte valgmoduler, som er særligt populære blandt lederne i de østjyske kommuner, samt det afsluttende specialemodul. COK varetager studieadministrationen og projektledelsen af leverancen af diplomlederuddannelsen. I det daglige er der et tæt samarbejde mellem fem HR-konsulenter (én fra hver kommune) og COKs studiekoordinator og projektleder, da de tilsammen udgør projektgruppen bag Østjysk Ledelsesakademi og således udvikler og driver lederuddannelsen sammen. Akademiet er stærkt forankret i en tværkommunal styregruppe, sammensat af de fem kommunaldirektører fra Randers, Mariagerfjord, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommune.