COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Lederuddannelse med et fagfagligt fokus

COK er gået sammen med Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen om et lederuddannelsesforløb på diplomniveau særligt tilpasset ergo- og fysioterapeuters faglighed og deres offentlige virkelighed.

COK er gået sammen med Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen om et lederuddannelsesforløb på diplomniveau særligt tilpasset ergo- og fysioterapeuters faglighed og deres offentlige virkelighed. Det giver nogle helt andre dynamikker, når man samler ledere, der deler faglighed og arbejdsområde. Derfor har Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen indgået et samarbejde med COK om et særligt lederuddannelsesforløb på diplomniveau for ledende ergo- og fysioterapeuter, der arbejder på hospitaler, kommunale genoptræningscentre og lignende. 

På forløbet opnår deltagerne 10 ECTS-point gennem to moduler fra Den Offentlige Lederuddannelse (DOL); Det personlige lederskab og Kvalitet, resultater, effekt for brugere og borgere. 

Papir på lederkompetencerne

Forløbene er både målrettet erfarne og nye ledere, som bliver klædt på med de nyeste ledelsesteorier og værktøjer. De erfarne ledere får mulighed for at bygge teoretisk viden oven på deres ledelsespraksis samt få et handlemæssigt ’brush up’. De nye ledere bliver styrket i deres ledelsesopgave gennem en indføring i ledelse som disciplin. 

Tilmelding

Læs mere om forløbet og tilmeld dig via nedenstående links: 

Tilmelding via Ergoterapeutforeningen

Tilmelding via Danske Fysioterapeuter

I undervisningen tages der højde for den virkelig, som offentligt ansatte ergo- og fysioterapeuter møder. Gennem en aktiv undervisningsform bliver der mulighed for faglig sparring og inputs mellem deltagerne. Og det giver nogle særlige dynamikker at samle ledere, der deler faglighed og arbejdsområde.