COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Slagelse satser på forståelse

En stribe reformer har ført nye arbejdsmetoder og systemer med sig på beskæftigelsesområdet. Netop nu er landets jobcentre i gang med at omsætte refusionsreformen til nye arbejdsgange og it-systemer. Jobcenter Slagelse har derfor valgt at sende knap 90 medarbejdere på efteruddannelse i effekt og progression.

Hensigten med de to efteruddannelsesforløb i "Effekt og Progression" er, at medarbejderne forstår, hvorfor og hvordan vi måler effekt og progression i vores arbejde. De seneste år har beskæftigelsesområdet været igennem en masse store forandringer, senest er vi i gang med at rulle refusionsreformen ud. Det betyder, at vi skal arbejde på nye måder, siger Søren Johansen, der er tovholder på efteruddannelsesforløbene i Slagelse.

Ny tankegang – ny forståelse

Med fokus på to overordnede spørgeord – hvorfor og hvordan – klæder Jobcenter Slagelse medarbejderne på til fremtidens udfordringer. I samarbejde med COK og KMD er der tilrettelagt to forløb. COK varetager forløbet om, hvorfor effekt og progression er en vigtig del af arbejdsgangen, og KMD står for, hvordan medarbejderne lærer at dokumentere borgernes udvikling.

Med ”Effekt og Progression” er det COKs opgave at få medarbejderne på Jobcenter Slagelse til at ændre mindsettet, altså måden de tænker opgaven på. Forløbet ”Hvorfor Effekt og Progression” uddanner medarbejderne i at se forandringer i borgerens liv. Hvordan taler jeg som medarbejder med borgeren? Hvordan taler vi om forandringer og definerer dem? Hvad skal der til for, at borgeren bevæger sig i en positiv retning? Og hvordan registrerer og følger man som medarbejder løbende op? Faktisk er der tale om et paradigmeskifte i måden at arbejde på, forklarer chefkonsulent i COK, John Møldrup, der står for undervisningen i "Hvorfor".
 

Louise K. Sørensen er koordinerende sagsbehandler Jobcenter Slagelse og deltager i "Effekt og Progressionsforløbene".

Forløbene har været anledning til, at vi har fået diskuteret, hvilke del- og progressionsmål vi kan anvende i forhold til nye konkrete tilbud og indsatser. Tanken er, at vi sammen med borgerne laver delmål, hvor vi løbende måler progressionen i forhold til deltagelse i tilbuddet eller indsatsen, siger Louise K. Sørensen. 

Effekt hos borgeren

Når medarbejderne har været igennem de to forløb ”Hvorfor og Hvordan”, har Jobcenter Slagelse en forventning om, at medarbejderne er klædt på til at forstå, hvorfor jobcenteret gør, som det gør. 

Med efteruddannelsesforløbene forventer vi, at medarbejderne forstår tankegangen, der ligger til grund for paradigmet og det nye it-system. Medarbejderne skal gerne være i stand til at vurdere, om de indsatser, som vi allerede kører, er rigtige. Hvis den enkelte indsats ikke flytter borgeren, vil vi så bruge den? Det altafgørende omdrejningspunkt er, at vi skal kunne se og måle en effekt hos borgeren, understreger Søren Johansen.