COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Jobcenter Horsens og den virksomhedsrettede indsats

Hvordan håndterer forskellige jobcentre den virksomhedsrettede indsats? Vi har talt med Jobcenter Horsens. Læs den første artikel i vores nye artikelserie.

Denne artikel tager udgangspunkt i COKs drøftelser med Jobcenter Horsens. Drøftelserne havde fokus på Jobcenter Horsens’ strategi i forbindelse med det afgørende samarbejde med lokale virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner for at hjælpe borgere tilbage i ordinær beskæftigelse.

Horsens Alliancen skaber kontakt mellem jobcenter og virksomheder

Horsens Kommune har skabt sig en tradition for at løse kommunens udfordringerne i fællesskab med borgere, virksomheder og organisationer. Det skaber en fælles forståelse, etablerer den rigtige arena for løsninger og udvikler kommunen. Netop med den tilgang er Horsens blevet kendt som en eftertragtet kultur-, event- og koncertby.

Samme tilgang har Jobcenter Horsens benyttet i sin beskæftigelsesindsats. I samarbejde med det lokale erhvervsliv, de faglige organisationer og uddannelsesinstitutionerne har Jobcenter Horsens skabt Horsens Alliancen. Alliancen arbejder ud fra mottoet: Noget-for-noget.

Noget-for-noget

Aftalen om noget-for-noget går ud på, at for hver 150 ledige der kommer i arbejde, bliver virksomhedernes dækningsafgift reduceret med 1,5 promille. Det svarer til en årlig besparelse på omkring 40-45 mio. kr. for erhvervslivet. Med aftalen får vores lokale erhvervsliv en økonomisk gulerod for aktivt at tage del i opgaven med at få flere borgere i arbejde, og det virker. Målsætningen er, at vi i 2018 har 600 flere borgere i ordinære job og ingen dækningsafgift, siger Frode Fårup, beskæftigelsesdirektør i Horsens Kommune. 
 

Frode Fårup er glad for princippet om noget-for-noget, virksomhedernes sociale ansvar og de forskellige interessenters engagement i opgaven med at få flyttet arbejdsløse borgere fra passiv forsørgelse over i beskæftigelse. 

Horsens Alliancen kører nu på sit andet år. På sit første leveår skabte alliancen 141 ordinære job, altså manglede der ni ordinære job for at komme helt i mål. Til trods for de manglede ni job blev dækningsafgiften i Horsens Kommune sænket med 1,5 promille. Formår Horsens Alliancen at skabe endnu 150 nye stillinger i 2015, vil dækningsbidraget også i år blive nedsat med 1,5 promille.

Lær de ledige at gå på arbejde

Jobcenter Horsens samarbejder med en lang række virksomheder i Horsens Alliancen. Virksomhederne er opdelt i henholdsvis virksomhedscentre og netværksvirksomheder.

Vores samarbejdsvirksomheder har vi opdelt i virksomhedscentre og netværksvirksomheder. Virksomhedscentrene er private og offentlige virksomheder, hvor virksomheden kontinuerligt har kontanthjælpsmodtagere i længerevarende praktikker med henblik på at få dem tættere på arbejdsmarkedet. Virksomhedscentrene er en slags rugekasse, der på sigt gør borgerne klar til et egentligt job”, fortæller afdelingsleder for Virksomhedsservice, Annette Duedal.
 

Borgere, der kommer i virksomhedspraktik, har ofte ringe arbejdsmarkedserfaring og andre problemer end ledighed, som gør det svært for dem at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Har borgeren andre problemer end ledighed, iværksætter jobcentret ofte supplerende indsatser parallelt med praktikken.

Finn Borch, forretningsansvarlig for Beskæftigelsesområdet i COK, understreger, at koordineringen af de supplerende indsatser ofte er kompleks.

Når det handler om udsatte ledige, dur det ikke med standardiserede løsninger. En skræddersyet indsats er nødvendig. Kun ved at forstå udfordringen for den enkelte er det muligt at skabe holdbare løsninger. Indsatsen må tage afsæt i en koordinering mellem sagsbehandlere fra beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet. Et netværk mellem de enkelte områder skal opbygges, og kontakten til virksomheder og uddannelsessteder skal være stærk, siger Finn Borch, der lige nu på vegne af COK arbejder sammen med KL om forskellige tiltag på tværgående indsatser og sammenhængende borgerforløb.
 

Jobcenter Horsens har oprettet virksomhedscentre inden for mange forskellige brancher – fra plejehjem til Bilka. For alle virksomhedscentrene er det en betingelse, at der er egnede arbejdsopgaver til borgere med kort eller ingen joberfaring. Blandt virksomhedscentrenes personale bliver der uddannet mentorer, som er borgerens lokale kontaktperson under praktikken. 

Et netværk der skaber job

Foruden virksomhedscentrene samarbejder Jobcenter Horsens også med netværksvirksomheder. Netværksvirksomheder rekrutterer blandt andet ledige borgere, som via et forudgående praktikforløb i et virksomhedscenter er klar til beskæftigelse.

Netværksvirksomhederne er modsat virksomhedscentrene ikke forpligtigede til at stille praktikpladser til rådighed, da det er med ordinær beskæftigelse eller uddannelse for øje, at de tager kontakt til Jobcenter Horsens for at få afdækket, om der er nogle egnede kandidater, som de kan rekruttere blandt. Kandidaterne kan være afklarede borgere fra virksomhedscentrene, men de kan også være arbejdsmarkedsparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere generelt, forklarer Annette Duedal.
 

Virksomhedscentrene fungerer som et middel til at nå målet – at opkvalificere borgere med meget begrænset arbejdserfaring til at kunne varetage et ordinært job i en netværksvirksomhed.

Et godt samarbejde kan altid blive bedre

Vi er meget tilfredse med vores nuværende samarbejde med de lokale virksomheder i Horsens Alliancen. Dog kan vi bliver bedre til at se virksomhedernes kommende behov. Hvis en virksomhed er i gang med en større investering, er det vigtigt, at vi på et tidligt tidspunkt forstår, hvilke arbejdskraftsbehov en sådan investering kan medføre. Kort sagt – vi skal blive endnu bedre til at monitorere arbejdsmarkedet, forklarer Frode Fårup, og fortsætter;
 

En anden faktor, der kan styrke samarbejdet i Horsens Alliancen, er den generelle  sagsbehandling i forbindelse med en ledig borger. Det overordnede fokus i vores arbejde som myndighed bør være et blik for, hvor borgeren skal hen i den omkringliggende virkelige verden. Det kan vi altid blive bedre til, erkender beskæftigelsesdirektøren i Horsens Kommune.
 

Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er altafgørende for resultaterne med at få langtidsledige tilbage i job. Ifølge chefkonsulent Jakob Jensen fra COK kræver det udvikling af særlige kommunikative og strategiske kompetencer hos jobcentrenes virksomhedskonsulenter. 

Bedre service til virksomhederne kan bidrage til at forbedre jobcentrets muligheder for at få ledige i job. Et godt og velfungerende samarbejde mellem virksomheder og kommuner er derfor til gavn for alle. Skal kommunerne kunne levere bedre service, må jobcentrene i højere grad tage udgangspunkt i, hvad der er virksomhedernes behov og se virksomhederne som de primære kunder, siger Jakob Jensen.