COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Jobcenter Hillerød: En vigtig aktør på det nordsjællandske arbejdsmarked

Med et netop igangsat tværkommunalt samarbejde og en ny virksomhedsstrategi vil Jobcenter Hillerød være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner, når det gælder rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af arbejdskraft.

Jobcenter Hillerøds opgave er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked med lav ledighed og høj tilfredshed hos virksomhederne. I fællesskab med ni nabokommuner er vores mission at etablere et velfungerende samarbejde med private og offentlige virksomheder, der søger arbejdskraft, eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse, siger Stine Hollendsted, arbejdsmarkedschef i Hillerød Kommune.

For at realisere samarbejdet og strategien har Jobcenter Hillerød oprustet på flere felter.

Erhvervslivet som rådgiver

Kontakten og relationen til erhvervslivet er det centrale omdrejningspunkt i Jobcenter Hillerøds virksomhedsstrategi. Foruden virksomhedskonsulenternes løbende kontakt med de lokale virksomheder, har jobcentret i samarbejde med det lokale erhvervsråd C4 også nedsat et Advisory Board, der består af repræsentanter fra lokale virksomheder. Rådets primære formål er at sikre, at Jobcenter Hillerød er opdateret på erhvervslivets behov, sådan at jobcentret bedst muligt kan servicere virksomhederne.

I forbindelse med vores nye virksomhedsstrategi har vi nedsat et Advisory Board, hvor vi løbende sparrer med udvalgte lokale virksomheder. Det er med til at garantere overensstemmelse mellem vores ydelser og erhvervslivets behov. Desuden laver vi hvert år en tilfredshedsundersøgelse, hvor virksomhederne får lov til at vurdere vores indsats, forklarer Stine Hollendsted.
 

Sidst men ikke mindst har Jobcenter Hillerød valgt at ansætte yderligere fem virksomhedskonsulenter, sådan at det samlede antal i dag er 17 medarbejdere, der udelukkende arbejder med at servicere virksomhederne.

Nu har vi sat holdet. Vores næste udfordring er at rodfæste en ny tanke- og arbejdsgang. Med den nye strategi skal vi tage lige så meget udgangspunkt i virksomhedernes behov såvel som i den lediges, fastslår arbejdsmarkedschefen i Hillerød.
 

Initiativet med at give en bedre service til virksomhederne vil klart bidrage til jobcentrets mulighed for at få flere ledige i job. Et godt og velfungerende samarbejde mellem virksomhederne og jobcentret er til gavn for alle. Skal jobcentrene kunne levere bedre service til virksomhederne, må de som Hillerød gør det, - i højere grad tage udgangspunkt i, hvad der er virksomhedernes behov og se virksomhederne som deres ”primære kunde”, siger chefkonsulent i COK, John Møldrup.

Tæt på virksomhederne

For at komme tættere på virksomhederne vil Jobcenter Hillerød styrke indsatsen på fem områder:

  1. Styrke og koordinere den opsøgende virksomhedskontakt
  2. Øge viden inden for forskellige brancher
  3. Styrke kontaktflade gennem udvalgte og prioriterede netværk
  4. Sikre at medarbejderne løbende opkvalificeres i forhold til viden om erhvervsudvikling, virksomhedskontakt og branchespecifikke forhold
  5. Styrke det strategiske og koordinerende arbejde med partnerskabsaftaler.

For at kunne imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft og optimere samarbejdet skal vi kende virksomhederne godt. Virksomheder af forskellig størrelse og type efterspørger noget forskelligt, ligesom brancherne kan have specifikke udfordringer, der kræver en specifik indsats. Den opsøgende virksomhedskontakt til både nye og etablerede virksomheder skal styrkes. Vores viden om virksomhederne skal øges, systematiseres og være udgangspunkt for en differentieret service med afsæt i den enkelte virksomheds profil, fortæller Stine Hollendsted

Kodeord – tilgængelighed og professionalisme

Kommunikationen med virksomhederne er en forudsætning for, at virksomhederne føler sig godt modtaget, og at Jobcenter Hillerød lykkes med sin nye virksomhedsstrategi.

Vores virksomhedsindsats skal være synlig. Vi vil styrke vores rolle som samarbejdspartner over for virksomhederne, de skal let kunne komme i kontakt med os, og de skal opleve os som både servicemindede og fagligt stærke. Konkret sker det ved, at alle virksomheder, som vi samarbejder med, har én fast kontaktperson. Desuden skal det klart fremgå, hvilke specialområder de enkelte virksomhedskonsulenter sidder med, forklarer Stine Hollendsted.
 

Fremadrettet vil Jobcenter Hillerød øge sin synlighed blandt virksomhederne gennem systematisk kommunikation og markedsføring via diverse medier. En anden fortløbende opgave er at arbejde målrettet med at mindske bureaukratiet og samtidig være åben over for flere og mere fleksible løsninger til virksomhederne.

Nogle indsatser for den virksomhedsrettede service er naturligvis mere virksomme og effektfulde end andre. Der findes således mange veldokumenterede og evidensbaserede metoder. Vi kan alle lære af andres erfaringer, men hvis tingene virkelig skal forankres i en levet praksis, er Hillerøds prioritering om en lokal og fleksibel tilgang nok det bedste sted, at starte, slutter John Møldrup.