COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Bornholms stemme

Medarbejdere fra Jobcenter Bornholm og fem lokale a-kasser øver sig i at tale med én stemme. På et fælles uddannelsesforløb arrangeret af COK og AK-Samvirke skaber medarbejderne sammen en ramme for den professionelle fællessamtale. En samtale med ledige bornholmere, som jobcenteret og a-kasserne skal stå for fra begyndelsen af juli 2016.

Med udgangspunkt i medarbejdernes mangeårige erfaringer har vi sammen tilstræbt os at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog. I aktionslæringsgrupper har deltagerne samarbejdet om en drejebog for den gode fællessamtale. En drejebog, der betoner det lokale, som for eksempel at mange bornholmere er sæsonansatte,”siger John Møldrup, der er chefkonsulent på beskæftigelsesområdet i COK og tovholder på uddannelsesforløbet.

Vejleder i HK Bornholm, Mari-Anne Gustavfson, er enig i, at en lokal forståelse og et fælles ståsted er vigtigt, når jobcenteret og a-kasserne skal arbejde sammen.

Styrket relation mellem jobcenter og a-kasser

Mari-Anne Gustavsson deltager i forløbet, fordi hun gerne vil have en bedre relation til Jobcenter Bornholm.

Jeg er af den overbevisning, at hvis vi har et bedre kendskab til hinanden, så undgår vi nemmere, at detaljer bliver til store knaster i samarbejdet. Forløbet har givet mig en bedre forståelse for, hvad der er vigtigt for medarbejderne i jobcenteret. F.eks. har vi i HK ikke været så fokuseret på, hvor udførligt medlemmerne bør udfylde deres cv – altså det enkelte medlems samtlige kvalifikationer og tidligere funktioner. Fra deltagerne fra jobcenteret har jeg nu forstået detaljernes vigtighed. Præcision og udførlighed gør det nemmere for medarbejderne i jobcenteret at lave det rigtige match mellem en ledig borger og et ledigt job, forklarer Mari-Anne Gustavfson, der siden 2002 har arbejdet som vejleder i HK Bornholm.


Jimmie Pedersen, der er sagsbehandler på Jobcenter Bornholm, bekræfter, at forløbet blandt meget andet har været med til at opnå en fælles forståelse for cv’ets betydning. Samtidig har han også fået et større indblik i, hvad a-kasserne har fokus på, når de holder samtale med deres medlemmerne.

Drejebog for fællessamtalen

Forløbet har været en lang videns- og erfaringsudveksling. Jeg har fået kendskab til, hvordan a-kasserne arbejder. Hvad har a-kasserne fokus på, når de holder samtaler med medlemmerne. For eksempel har a-kasserne fokus på økonomi og rådighed, mens vi i jobcenteret har fokus på vejledning og aktivering. Forløbet har gjort os bevidste om, hvor vi gør tingene forskelligt, og hvordan vi sammen kan sætte borgeren/medlemmet i centrum, sådan at borgeren/medlemmet får mest muligt ud af fællessamtalen, siger Jimmie Pedersen, der sammen med 10 kollegaer fra Jobcenter Bornholm har deltaget i uddannelsesforløbet.


Igennem uddannelsesforløbet har deltagerne arbejdet i blandede aktionslæringsgrupper, hvis opgave har været at lave en drejebog for fællessamtalen. Hvordan skal fællessamtalen udføres? Hvad skal indholdet på den fælles samtale være? Hvem står for hvad? Spørgsmål, der skal sikre, at jobcenter og a-kasse får sammensat en dagsorden, som er relevant for borgeren/medlemmet og bringer borgeren/medlemmet i centrum.

Med uddannelsesforløbet har Jobcenter Bornholm og a-kasserne sammen udviklet en drejebog med et fælles sprog og en fælles tilgang til fællessamtalen.  

Med afsæt i beskæftigelsesreformen har deltagerne sammen skabt en ramme og en drejebog for, hvordan de vil afvikle fællessamtalen. Jeg er sikker på, at det er til gavn for både jobcenter, a-kasse og ikke mindst den ledige borger, fastslår John Møldrup.