COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Stram økonomistyring i fælles kontekst

I Lolland Kommune står man ligesom mange andre kommuner i disse år over for en række styringsudfordringer. Kommunen mister hvert år omkring 800-900 borgere, og det kræver en stram økonomistyring. 

Derfor besluttede kommunen sig i 2013 for at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb med henblik på at opkvalificere økonomimedarbejdernes kompetencer inden for navnlig strategisk økonomistyring og konsulentfunktionen.

Med udgangspunkt i Fremtidens Økonomistyring skræddersyede kommunen i samarbejde med COK et forløb, der matchede de behov, kommunen havde med fokus på tidens og fremtidens krav til kompetencer og resultatskabelse i Økonomisektoren. 

Fælles styringskultur

Forløbet strakte sig hen over sommeren 2013 og blev gennemført som en 6-dages økonomiuddannelse med efterfølgende projektforløb. Både den centrale økonomifunktion og medarbejdere fra sektorområder og administrative funktioner deltog. 

Alle har et godt kendskab til kommunal økonomstyring, men forskellig uddannelsesbaggrund, ligesom de har forskelligartet erfaring med daglige kommunaløkonomiske opgaver, både mht. funktioner og anciennitet, fortæller Brian Johansen, økonomichef i Lolland Kommune og fortsætter:
 

At forløbet har taget udgangspunkt i vores kontekst og konkretiseret de udfordringer, vi netop sidder med, har været en klar fordel. Vi har fået ombygget en fælles kultur og forståelse omkring økonomistyring, og vi taler nu ind i en fælles kontekst, når vi f.eks. taler om det interne regnskab. Flere forstår vores udfordringer og mål, og vi har fået en rigtig god indsigt i og viden om, hvordan vi får integreret økonomistyringen med den faglige styring.

Integration med kommunens HR-afdeling

Udover at det samlede uddannelsesforløb har bidraget til en fælles forståelse af de centrale begreber og roller i kommunens økonomistyring, har det været afgørende for Lolland Kommune, at forløbet også bidrog til, at de enkelte medarbejdere fik styrket og kvalificeret konsulentfagligheden. 

Arbejdsopgaverne har ændret karakter, og vores medarbejdere skal i langt højere grad end tidligere også kunne agere konsulent og rådgiver, når de skal samarbejde med eksempelvis medarbejdere og ledere decentralt og på fagområderne, fortæller Brian Johansen.   


Kommunen besluttede derfor at koble HR på uddannelsesforløbet, og chefkonsulent i HR, Mogens Lilleør, endte således med at stå for den del af undervisningen, der handlede om økonomimedarbejdernes konsulent- og rådgivningskompetencer. Forløbet kørte parallelt med økonomiuddannelsesforløbet. 

Effekt på den lange bane

Effekten af forløbet mærker vi ikke på den korte bane, men på den lange bane. Vi kan sagtens forestille os et lignende forløb i fremtiden, for det er afgørende at følge op og sikre et kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling, når det gælder bedst mulig sikring af en fælles forståelse for de styringsmæssige udfordringer, slutter Brian Johansen.