COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Aabenraa Kommune uddanner fremtidens lønkonsulenter

I Aabenraa Kommune påbegynder man i efteråret 2014 et uddannelsesforløb for kommunens lønkonsulenter. Forløbet tager udgangspunkt i modulet Den innovative medarbejder fra Kommunomuddannelsen samt medarbejdernes egne faglige kompetencer med det formål at klæde dem på til fremtidens opgaver i løn og personale.

Da jeg kom til Aabenraa Kommune for 1½ år siden, ledte medarbejderne efter et uddannelsesforløb som det, vi nu igangsætter her i kommunen, for lønkonsulentens opgave og rolle har med tiden ændret sig rigtig meget. Tidligere lavede medarbejderne fx lønindberetninger for kommunens afdelinger, og nu ligger vægten meget mere på rådgivning og bistand til kommunens ledere, fortæller Bente Poulsen, HR-chef i Aabenraa Kommune og fortsætter: 
 

Denne bevægelse har været i gang i et stykke tid, og det kræver en anden forståelse for den enkelte medarbejders kerneopgaver. Medarbejderen skal tage rollen og funktionen som konsulent, udvikle sine kommunikative færdigheder og samtidig kunne skabe gode relationer mellem lønkonsulent og decentrale ledere. Og her kommer modulet Den innovative medarbejder ind i billedet, eller som Aabenraa Kommune kalder forløbet; fremtidens lønkonsulent. Modulet giver medarbejdere en række af de kompetencer, det kræver for at håndtere fremtidens løn- og personale-opgaver, samtidig med at der er fokus på lønkonsulenternes faglighed og virkelighed. Det gør, at de kan genkende sig selv i uddannelsen og fokusere på egne behov og udfordringer. 

Bente Poulsen er sikker på, at et sådant forløb også ville give mening at for flere af landets kommuner, for det er en bevægelse, der sker i alle kommuner i takt med decentralisering af personaleansvaret og den tekniske udvikling. I dag er lederne ikke kun faglige ledere, og derfor har de brug for lønkonsulenter til sparring og rådgivning.

Kompetencegivende og praksisnær uddannelse 

Alle Aabenraa Kommunes lønkonsulenter tager uddannelsen – halvdelen i efteråret 2014 og resten i foråret 2015.

Uddannelsesforløbet, som vi kalder Fremtidens lønkonsulent, er et eksempel på, hvordan vi med et kompetencegivende kommunommodul kan give svaret på en konkret og praksisnær udfordring i en kommune samtidig med, at deltagerne får ECTS-point og papir på deres kompetencer. Læringsmålene og kravene til modulet er de samme som ved vores ordinære moduler under Kommunomuddannelsen, men oven på dette lægger vi en specifik faglighed. I Aabenraa Kommune blev det personaleforhold og jura, men det kunne også være et lignende forløb, hvor udgangspunktet er kommunens lokale udfordringer med at tænke digitalisering, borgervejledning, innovation eller fx konflikthåndtering, fortæller Martin Nielsen, chefkonsulent i COK.

For Bente Poulsen er det vigtigt, at modulet er kompetencegivende. Det sætter en ramme af væsentlighed og fortæller, at læring er i højsædet. Samtidig mener hun, at det er vigtigt, måske specielt for denne faggruppe, at det står på cv’et og kan føre en videre i uddannelses- og karrieresystemet.
 

Der er en meget positiv holdning til uddannelsen, og medarbejderne glæder sig til at komme i gang, selvom det for nogle er mange år siden, de sidst har taget uddannelse, slutter Bente Poulsen.

Forløbet Fremtidens lønkonsulent består af: 

Fokusgruppeinterview med henblik på et målrettet forløb
Undervisning, JTI-profil og eksamen
Workshops med vægt på personaleforhold og juridisk metode
Konkrete ”aktioner” i egen praksis mellem undervisningsgangene.