COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Kommunal økonomiforståelse for fællestillidsrepræsentanter

Socialpædagogerne Nordjylland ønskede at ruste sine fællestillidsrepræsentanter bedre til at varetage medarbejdernes interesser og understøtte strategiske drøftelser om økonomien i deres kommuner. Derfor hjalp COK med at stykke en læringsdag om kommunal økonomi sammen.

Socialpædagogerne Nordjylland gennemførte sammen med COK en læringsdag for deres fællestillidsrepræsentanter i foråret 2015. Fokus var på kommunal økonomi, og formålet var at klæde fællestillidsrepræsentanterne bedre på til repræsentere medarbejderne i udvalgene og i MED-systemet i øvrigt.

På den baggrund udviklede og gennemførte COK en læringsdag om kommunal økonomiforståelse for 12 kommunale fællestillidsrepræsentanter. De 12 fællestillidsrepræsentanter havde forskellig økonomisk viden og forskellige daglige opgaver, så udgangspunktet for læringsdagen var en grundlæggende indføring i de økonomiske rammer og styringsprincipper. Sådan opnåede de en fælles forståelse i emnerne, som de derefter hver især og i samarbejde med hinanden kunne bygge videre på og træne i deres praksis i MED-systemet.