NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ni artikler om effektbaseret økonomistyring

Den effektbaserede økonomistyring vinder frem i mange kommuner. Vil du styrke din viden om det stærke redskab i kommunens økonomiske værktøjskasse, har vi samlet en række artikler til dig om emnet. Alle artiklerne er skrevet af professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh, som igennem flere år har stået i spidsen for Komponents (tidligere COK) mange kursustilbud på området.

I de seneste år har den effektbaserede styring vundet indpas mange steder i de danske kommuner – og med fuld berettigelse. Når vi skal skabe værdi for borgeren og levere mest mulig kommunal service for de knappe ressourcer, er det nemlig ikke nok at fokusere på effektiviseringer og stram økonomisk styring. Lige så vigtigt er det at vælge den rigtige indsats – den indsats, der skaber den største effekt og den største værdi. 

Mange kommuner er lige nu i gang med at ændre de økonomiske styringsmodeller, så de ledelsesmæssige frihedsgrader øges og resultatskabelsen fremmes gennem fastsættelse af relevante mål for, hvilke resultater der skal opnås i relation til kerneopgaven. Har du brug for inspiration til at komme i gang eller videre med arbejdet med effektbaseret økonomistyring, har vi samlet en række artikler til dig om emnet. Artiklerne er skrevet af professor i økonomistyring og underviser ved Komponent, Per Nikolaj Bukh, som igennem en årrække har haft et stærkt fokus på effekt- og værdibaseret økonomistyring på de store kommunale velfærdsområder. 

Ni artikler om effektbaseret økonomistyring

Effektbaserede ressourcetildelingsmodeller for forløbs- og periodebaserede indsatser
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2020. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 35, no. 6, pp.443-478. 
Læs artiklen >>

Fremtidens økonomistyring er effektbaseret
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2019. Administrativ Debat, januar/2019, pp. 23-26.
Læs artiklen >>

Tildelingsmodeller og effektbaserede principper i den offentlige sektor
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2020. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 35, no. 4, pp. 207-249 
Læs artiklen >>

Ledelsesrummet er et ansvar - og det vokser
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2018. Offentlig Ledelse, nr. 2/2018.
Læs artiklen >>

Effektbaseret Økonomistyring
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2018, . Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 95, no. 2, pp. 53-66.
Læs artiklen >>

Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2018. Magma, nr. 6, pp. 34-42. 
Læs artiklen >>

Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter
Af Per Nikolaj Bukh & Anne Kirstine Svanholt. 2019. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 34, no. 3, pp. 229-266.
Læs artiklen >>

Styrk fagligheden, når omkostningsbevidsthed er et grundvilkår
Af Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Social Udvikling, nr. 4-2020, pp. 10-16.
Læs artiklen >>

Omkostningsbevidsthed i socialt arbejde: Fra spændingsfelt til professionalisme
Af Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Tidsskrift for Professionsstudier, nr. 31/september, pp. 94-105
Læs artiklen >>

Find flere artikler i det omfattende arkiv på Per Nikolaj Bukhs hjemmeside >>

Kommende forløb om effektbaseret økonomistyring

Effektbaseret økonomistyring - Temadag for ledere og specialister

Vil du også vide mere om effektbaseret økonomistyring og udvikle omkostningseffektive løsninger? Kom og hør de nyskabende erfaringer med effektbaseret økonomistyring.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 18.11.2021
Lokation Kolding

Effektbaseret styring på ældreområdet

Overvejer din kommune at ændre styringen på ældreområdet? På dette kursus får du viden om, hvordan styringsmodeller på området kan udvikles, hvilke valg man kan tage, og hvordan de tilpasses i praksis

Se detaljer
Gem som favorit

Kontakt