NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Program

D. 26. oktober 2021

09.00 Ankomst og morgenmad


09.30 Velkomst og rammesætning
// Bjarne Richter Bjelke, chefkonsulent, Komponent


09.40 Forråelse
Forråelse er et gammelt dansk begreb for den udviklingsproces, hvor man gradvist bliver mere og mere rå og brutal i sin måde at tænke og handle på. Forråelsen dukker op, når man ikke kan gennemskue situationen; når man ikke kan forstå eller rumme andre; når man prøver at beskytte nogle mod andre; når man er bekymret for øget arbejdspres, og når man ikke kan komme i tanke om andre handlemuligheder. Også for professionelle, der burde vide bedre.

// Dorthe Birkmose, psykolog og forfatter


10.30 Revision af Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet
Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet udkom i 2004, og der er sket rigtig meget på rehabiliteringsområdet siden da. Derfor blev der sidste år udpeget en ekspertgruppe, som skal stå for en revision af Hvidbogen. Formålet med revisionen er at udvikle begrebsapparatet indenfor rehabilitering, skabe klarhed over hvad rehabilitering er i dag, samt foreslå initiativer, der bør iværksættes for at sikre de bedste nationale standarder på rehabiliteringsområdet.

// Thomas Maribo, professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og formand for ekspertgruppen


11.00 Pause- tjek ind på din session


11.20 Sessioner. 

Sessionerne afholdes i to runder. Du får derfor mulighed for, at deltage på 2 af de 6 sessioner. 
Læs mere om sessionerne

Session 1: Krop og identitet i rehabiliteringen efter apopleksi
 // Helle Rønn Smith, fysioterapeut og lektor. Cand. pæd.psyk., VIA

Session 2: Bedre koordination i indsatser til børn med handicap – samarbejdsmodeller på myndighedsområdet
// Dorthe Bevense, fagkonsulent, Socialstyrelsen, Kristina H. Jensen, Konsulenthuset Horslund og Dorthe Erbo Kjær, familiekoordinator, Middelfart Kommune

Session 3: Målrettet viden skal hjælpe flere mennesker med handicap i job
// Hanne-Grethe Langeland, specialkonsulent og Susanne Kroghøj Ellegaard, fuldmægtig, Socialstyrelsen

Session 4: Anbefalinger og forløbsbeskrivelse på hjerneskadeområdet
// Line Riddersholm, sektionsleder, Trine Schow, seniorkonsulent, Sundhedsstyrelsen og Mette Lund Møller, specialkonsulent, Socialstyrelsen

Session 5: Faglig ledelse af recovery-orienteret rehabiliterende indsats
// Nanna Koch Hansen, fuldmægtig, Socialstyrelsen

Session 6: Lær' at tackle. Pårørende i fremtiden
// Eskild Klausen Fredslund, chefanalytiker, VIVE og Helle Skals, koordinator, Sundhed, træning og rehabilitering, Køge Kommune


12.15 Frokost


13.15 Formiddagens sessioner gentages

Læs mere om sessionerne 


14.10 Kaffepause


14.30 Hjernen som en biosocial mulighed
Hjernen er en skulptur formet af erfaringen, som den danske neuropsykolog Christian Gerlach har formuleret det. Med det menes, at hjernen er et plastisk organ, der så at sige tager form af indtryk og påvirkninger fra omverdenen livet igennem. Kulturelle og sociale påvirkninger former hjernens biologi, ligesom vores biologisk funderede hjerner konstant er med til at udvikle nye former for kultur og socialitet. Populært sagt, er hjernen gået fra at være en biologisk skæbne til at være en biosocial mulighed

// Christian Gerlach, professor MSO, kognitiv neurovidenskab, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet


15.15 Farvel og tak for i år