Program


Kl. 9.00  Registrering og morgenmad


Kl. 9.30  Velkomst


Kl. 9.40 Hvordan ved vi det, vi tror, vi ved 
Hjernen og det sociale er uadskillelige: Hjernen er social, det mentale lever i det sociale. Man kan zoome ind på de mindste enheder i hjernen og få øje på strukturer og forbindelser. Men man må zoome ud for at få øje på de sammenhænge, som det, vi zoomede ind på, er en del af. Vi må udforske det, som vi også hele tiden påvirker. De mange nye undersøgelsesdesigns forstærker tilsyneladende trangen til at lede efter ultimative biologiske forklaringer på psykiske lidelser, men fortsat er det ikke lykkedes. Lige det forpligter: Jo mere man er optaget af, at der er stærke biologiske komponenter i psykisk lidelse, jo mere må man være optaget af det psykosociale samspil, fordi det er dette samspil, der videreudvikler biologien.

// Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, forfatter og medstifter af 'Metalog', der bevæger sig på tværs af traditionelle fagforståelser.


Kl. 10.20 Læring og kognition

Nye kognitions- og neurovidenskabelige studier viser, at tænkning og viden bygger på perceptuelle,  emotionelle og ikke mindst sansemotoriske processer. Den begrebslige viden om konkrete ting, som f.eks. bananer, er bl.a. baseret på lugt-, smags-, og synsoplevelser og på, hvordan bananer føles mod huden eller gribes med hånden og hvilken emotionel betydning, de tillægges. Kropslige erfaringer og ikke mindst vores sanser er dermed medbestemmende for avancerede mentale funktioner som sproglig mening og forståelse. 

// Theresa Schilhab, Dr. pæd. DPU


Kl. 11.00  Kaffepause - find ud til sessionerne


Kl. 11.25 Sessioner. Læs mere om de enkelte sessioner her:

Session 1: Tidlig indsats til unge (15-30 år) med længerevarende symptomer efter hjernerystelse: en mulig sygdomsmodel og intervention

//Mille Thastum, neuropsykolog, ph.d.

Session 2: Kognitiv udtrætning i socialt perspektiv. Hvordan denne usynlige hjerneskade påvirker og ændrer i relationerne

// Lone Fjeldborg, børneneuropsykolog, Børneungecenter for Rehabilitering

Session 3: Perspektiver på brugerinddragelse 

// Finn Blickfeldt Juliussen, Socialstyrelsen og Lise Jul Pedersen, videojournalist

Session 4: Sociale netværksværksmuligheder for personer med omfattende funktionsnedsættelser

// Michael Hjort-Pedersen, uddannet audiologopæd og ansat på Kommunikationscentret
i Hillerød, hvor han alle årene har beskæftiget sig med ASK-løsninger til mennesker, med kommunikative udfordringer, såvel teknologiske som ikke teknologiske.

Session 5: Mestring af hverdagen med ADHD

// Lisbet Tuxen og Sine Jongdal Kolind Møller, Socialstyrelsen, Jeannette Månsson, CSV Odense samt Josephine Bondtofte, tidligere deltager i mestringsprogrammet R&R2 ADHD.


Kl. 12.25: Frokost


Kl. 13.25: Relationel koordinering i praksis 

Det kan godt lade sig gøre at øge kvaliteten i den tværfaglige og tværsektorielle indsats til borgerne - OG samtidig øge arbejdsglæden blandt medarbejderne -  UDEN at det koster mere. Relationel koordinering er en teori og metode, der gør det muligt.
Elsass Fonden og kommuner rundt om i landet arbejder sammen på at skabe større sammenhæng og kvalitet i indsats og tilbud til børn med cerebral parese (CP) i alderen 0-8 år og deres familier. Et vigtigt element i dette arbejde er koordinering og kommunikation i de tværfaglige og tværsektorielle arbejdsprocesser. Relationel koordinering handler om at kommunikere og handle med henblik på at integrere egen opgaveløsning ind i den store opgaveløsning. Teorien er særlig relevant for arbejdsprocesser, der er præget af en høj grad af uforudsigelighed, tidspres samt gensidig afhængighed mellem de fagprofessionelle ift. udførelse af opgaveløsningen. Oplægget vil - med udgangspunkt i en kort præsentation af teorien - beskrive, hvordan Elsass Instituttet og kommunerne arbejder med teorien i praksis, og på hvilken måde det har skabt udbytte for fagfolk og familierne med børn med CP.

// Patricia de Lipthay Behrend, chef for Praksis og Innovation, Elsass Instituttet


Kl. 14.00: En ny psykiatri? Mellem en sundhedsmæssig og social tilgang

Med udgangspunkt i Anders Lindelofs tværvidenskabelige baggrund vil oplægget bygge på tanker og erfaringer fra primært arbejdet med ikke-psykotiske patienter i den akutte sengepsykiatri. Den overordnede pointe vil være, at mange eksempelvis deprimerede mennesker er i psykisk mistrivsel på grund af ydre faktorer – blandt andet manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, ensomhed, dårlig økonomi og boligforhold – og at disse faktorer ikke kan negligeres, hvis borgeren skal opnå en holdbar psykisk forbedring. Oplægget vil således anspore til øget samarbejde mellem sundhedssystemet og det sociale område og argumentere for, at sidstnævnte i mange tilfælde er ligeså relevant som eksempelvis farmakologiske/terapeutiske indsatser ved visse former for psykisk lidelse.

Anders Lindelof har en baggrund i antropologien og er sidenhen blevet psykiater. Han har en ph.d. fra socialmedicin. Aktuelt arbejder han i den akutte sengepsykiatri og har særligt interesse i ikke-psykotiske lidelser, gruppeterapi og strukturel forebyggelse.

// Anders Lindelof, Ph.D, psykiater


Kl.14.30:  Netværkspause med kaffe og kage


Kl. 14.50 Min smukke, krøllede hjerne

Hvordan ser man som hjerneforsker på hjernen og neurovidenskaben, når man selv har flere diagnoser inden for hjernesygdomme? 

Saga Steimannn Madsen arbejder med hjerneforskning og er indehaver af flere diagnoser, blandt andet ADHD. Saga har en patients perspektiv, men hun er også uddannet i at lave psykiatriske evalueringer og har et indgående kendskab til, hvordan den menneskelige hjerne fungerer. Det giver hende et unikt perspektiv på både diagnosekultur og system- og selvforståelse. 

Saga Steinmann Madsen er Ph.d. studerende og arbejder med et projekt om de neurobiologiske effekter af arbejdsrelateret stress. Hun er oprindeligt uddannet ingeniør og er en del af ’Brains & Business’, en tværfaglig organisation, der har til formål at styrke og udvikle organisationer og erhvervsliv gennem vidensformidling og implementering af resultater fra videnskabelig anerkendt hjerne- og adfærdsforskning.

// Saga Steinmann Madsen, ing. eks., HD og hjerneforsker. 


Kl. 15.30  Farvel og tak for i år