Når ledelse lykkes

Ledelse er et håndværk, der kræver livslang læring. For at lykkes som leder, må du kunne navigere i et komplekst farvand, hvor du både skal mestre at styre skibet og kunne gå ned i maskinrummet, hvor du kommer tæt på kerneopgaven og fagligheden.

Måden vi tænker velfærd på er under forandring, og det kalder på nye kompetencer for dig og din organisation. Nogle taler om et reelt paradigmeskift med nye værdisæt for de kommunale kerneopgaver og de ydelser, der tilbydes. For velfærd er nu noget, vi skaber sammen – i fællesskab. Læs meget mere om vores tilgang til ledelse i menuen til venstre. 

Ejerskab og medansvar bliver derfor centrale nøgleord fremadrettet for, hvordan organisationer fremover skal ledes for at lykkes. Lykkes i et spændingsfelt mellem den enkeltes ansvar, samfundets ansvar og de gældende politiske og økonomiske rammevilkår. Derfor har vi valgt at sætte fokus på fire centrale indfaldsvinkler til lederskabets mange forgreninger. 

Den første indfaldsvinkel er at anskue ledelse i et færdigheds- og uddannelsesperspektiv, hvor det at få succes handler om at mestre faglighed, styring, relationel koordinering og samskabelse. I det perspektiv bidrager både formelt kompetencegivende uddannelser som Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og Ledelse i praksis på akademiniveau sammen med kortere ledelsesforløb til din personlige og faglige udvikling som leder. 

Den anden indfaldsvinkel er at anskue ledelse i et leadership pipeline-perspektiv, hvor der her er afgørende forskel på de prioriteter, arbejdsværdier og færdigheder, der skal til for at for at få succes som henholdsvis institutionsleder, skoleleder, økonomichef, team- og funktionsleder i børn og unge eller som teamleder i et jobcenter eller en entreprenørgård.

Vores tredje indfaldsvinkel er, at velfærd er noget, vi skaber sammen – i fællesskab. I det perspektiv bliver kompleksitet og paradokser en del af hverdagen, og tværgående ledelsesdagsordner vil fremover kalde på kompetencer i samskabelse og inddragelse af frivillige. Det kalder på vilje og evne til at koble sig på både det store fællesskab og det lille fælleskab for at kunne skabe den nødvendige organisatoriske sammenhængskraft.

Vores sidste indfaldsvinkel er dit personlige lederskab, som fordrer en livslang opmærksomhed på dine relationelle kompetencer. Som leder har du nemlig både ansvaret for organisationens sociale kapital og dine medarbejderes faglige udvikling. Din evne til ”gå i andres sko” og forstå andres intentioner er - sammen med en opmærksomhed på egne adfærds- og reaktionsmønstre - af afgørende betydning for et succesfuldt lederskab. 

Vi har forløbet til dig

Fælles for alle forgreningerne er, at COK meget gerne skræddersyer og kombinerer forskellige forløb i tæt samarbejde med dig og din organisation. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere viden om enkelte forløb, en dialog omkring muligheden for at hente et organisationstilpasset forløb hjem til egen kommune eller få skræddersyet dit helt eget forløb. Du kan også finde inspiration her, hvor du kan læse lidt om, hvad vi har gjort for andre kunder.

Vil du vide mere?