Målgruppe

Kurset henvender sig til nævnssekretærer og –formænd. Herudover har kurset også relevans for nævnsmedlemmer i sådanne nævn.

Kursusdatoer
  • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
    22.09.2020 - 23.09.2020
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
22.09.2020 - 23.09.2020
Pris: 7.975 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist03.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Nævnssekretærer og –formænd i husleje- og beboerklagenævn

Få en gennemgang af lovgivningen omkring sagsbehandling samt de væsentligste sagstyper i sådanne nævn – og bliv klar til en professionel og effektiv sekretariatsbetjening.

Husleje- og beboerklagenævn behandler sager i henhold til primært tre lovområder; lejeloven, boligreguleringsloven og almenlejeloven.

COK har udarbejdet et kursus for nævnssekretærer og –formænd, der stiller skarpt på den professionelle og effektive sekretariatsbetjening,
herunder sagsbehandling, journalisering og arkivering, sekretærfunktion i forhold til nævnsmedlemmerne og tilrettelæggelse af alle praktiske forhold omkring nævnets arbejde og mødeafviklingen. Herudover gennemgås de væsentligste sagstyper, herunder lejefastsættelse i forskellige typer ejendomme, sager om vedligeholdelse, fraflytning, forbrugsregnskaber, husorden samt forbedringer.

Kurset tager afsæt i jeres hverdagspraksis, og undervisningen vil derfor veksle mellem indlæg og læringsdialoger.

Kurset henvender sig til nye nævnssekretærer og –formænd, men også mere erfarne, der har brug for at få genopfrisket et eller flere områder – eller få gode råd og ideer til at opnå en mere effektiv sekretariatsbetjening.

Undervisere/ Oplægsholdere

Claus Rohde, Landsdommer, Vestre Landsret

Michael Bech Jørgensen, sekretariatsleder, faglig chef, sekretariatet for Husleje- og Beboerklagenævnene samt Hegnssynet i Aarhus Kommune

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er