COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Næstved sætter alle sejl til på efteruddannelse

Center for Arbejdsmarked (CAM) i Næstved Kommune har netop afsluttet et storstilet kompetenceudviklingsforløb. I løbet af det seneste halvandet år har godt 100 af centrets medarbejdere siddet på skolebænken og været forbi eksamenslokalets grønne dug i COK.

Baggrunden for kompetenceudviklingsforløbet er en analyse udarbejdet af COK, hvor medarbejderne har været med til at kortlægge kompetencebehov i centret. 

Analysen viser, at medarbejderne blandt andet efterspørger redskaber til at styrke det tværfaglige samarbejde, et tydeligere fælles fagligt niveau og fælles metoder til at kommunikere med borgerne og virksomhederne

– Med forløbet vil vi understøtte en bedre faglighed. Vi vil sikre os, at en stor del af vores medarbejdere har kendskab til den nyeste viden. Derfor har vi valgt en generel opkvalificering, hvor COK har efteruddannet medarbejderne på henholdsvis akademi- og diplomniveau, siger Torben Bahn Petersen, der er arbejdsmarkedschef i Næstved Kommune.

Hverdagens udfordringer

– COKs analyse af medarbejdernes daglige udfordringer har været fundamentet for planlægningen af efteruddannelsesforløbet.

Medarbejderne har selv været med til at pege på de kompetencer, som vi mangler i CAM. Den fremgangsmåde giver et større ejerskab til indholdet i efteruddannelsen og sikrer ny, brugbar viden, der nemt kan omsættes i nye praksisser til at løse kerneopgaven. Vi forventer derfor, at forløbet er med til at lukke det kompetencegab, som COK-analysen var med til at afdække, siger Torben Bahn Petersen.

Arbejdsmarkedschefen i Næstved Kommune er af den overbevisning, at et samlet kompetenceudviklingsforløb, hvor mange medarbejdere får mulighed for at dygtiggøre sig samtidigt, påvirker arbejdskulturen og styrker det kollegiale fællesskab. Et styrket, kollegialt fællesskab fremmer samarbejdet og øger kvaliteten i kerneopgaven.

Jeanette Pedersen, der er faglig koordinator i CAM og deltager på coaching-modulet, udtrykker det således:

– Jeg har fået rigtig meget læring ud af modulet. Både refleksioner i forhold til min egen funktion, men også læring fra mine kollegaers erfaringer, der arbejder inden for andre områder.


Delvist finansieret med kompetencemidler
Efteruddannelsesforløbet i Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune er på kompetencegivende akademi og diplomniveau. Det har derfor været muligt at søge om kompetencemidler gennem Den Kommunale Kompetencefond.


Kulturpåvirkning

I Næstved har Center for Arbejdsmarked høje ambitioner. For ledelsen i CAM er kompetenceudvikling ikke et privat ønske for den enkelte medarbejder, men en del af organisationens strategiske udvikling.

– Vores målsætning har hele tiden været, at kompetenceudvikling skal understøtte vores organisation. Hvad er det, vi vil med vores center? Og hvilken kultur forudsætter vores målsætning? For os er efteruddannelse derfor ikke kun, at den enkelte medarbejder opnår større  faglighed. Vi vil også sikre et bredere og bedre samarbejde mellem de forskellige medarbejdergrupper for derved at styrke en kultur, hvor medarbejderne er stolte over deres arbejde. For os er kompetenceudvikling altså en kulturpåvirkning og meget mere end et fagligt løft
hos den enkelte medarbejder, siger arbejdsmarkedschefen i Næstved Kommune.

Morten Thorving, der er beskæftigelsesmedarbejder og har deltaget i modulet Den borgerrettede indsats, bekræfter, at kompetenceudviklingsforløbet ikke bare er et personligt gøremål, men tjener en organisatorisk udvikling.

– Jeg arbejder med jobparate borgere. Gennem mit arbejde har jeg oplevet, at det vil være godt for min funktion, hvis jeg også har et større kendskab til sygedagpengeområdet og de indsatser, mine kolleger anvender der, og den lovgivning, de er underlagt. På modulet Den borgerrettede indsats har jeg sammen med kollegaer fra andre områder haft mulighed for at udveksle erfaringer. Modulet har været med til at styrke det tværfaglige samarbejde ved at introducere os til fælles metoder, der sikrer et fælles fagligt niveau, siger Morten Thorving, der har været ansat syv år i Næstved Kommune.

Ifølge Torben Bahn Petersen er det vigtigt, at CAM løbende kortlægger sine kompetencegab, og at medarbejderne aktivt indgår i kortlægningen.- Beskæftigelsesområdet har meget politisk bevågenhed og mange reformer er gennemført. Den kendsgerning stiller store krav til medarbejderne. I Næstved mener vi det alvorligt, når vi siger, at det kræver noget at arbejde i et jobcenter. Med det netop gennemførte efteruddannelsesprogram tror vi på, at medarbejderne bliver bedre til at forstå vores fælles kerneopgave, og at vi hver især har forskellige, men vigtige roller i den.


Om læringsforløbet i Næstved Kommune
Baseret på en før-analyse af bl.a. nøgletal for beskæftigelsesindsatsen og resultataftalen mellem direktionen og centerchefen, udarbejdede COK i tæt samarbejde med centerledelsen en kombinationsundersøgelse:

  • Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med 77 spørgsmål om metoder, kendskab til centrale reformer, lokale aftaler og selvvurderet kompetencebehov
  • Kvalitative interview med to medarbejdergrupper, chefgruppen og en gruppe faglige ledere.

På baggrund af analysens resultater er medarbejderne blevet tilbudt tre moduler på Kommunomuddannelsen (De komplekse sager, Den borgerrettede indsats og Virksomhedssamarbejdet) og tre moduler på diplomniveau (Det personlige lederskab, Coaching og Kommunikation).

 

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om kompetenceudviklingsforløbet i Næstved Kommune eller vil vide, hvordan vi kan designe et lignende forløb til din afdeling, er du velkommen til at kontakte os.