NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Fællesskabende ledelsesforløb for musik- og kulturskoler

Styrk fokus på en række ledelsesmæssige aspekter på musik- og kulturskoler.

Indhold

Komponent har den store fornøjelse at invitere musik- og kulturskolelederne i hovedstadsområdet og på Sjælland med på et udviklingsforløb. Forløbets fokus centrerer sig om fællesskabende ledelse, som handler om styrkelse af skolernes ledere i deres daglige arbejde med udvikling af det faglige og kulturelle fællesskab. Formålet med forløbet er at forstærke musik- og kulturskolernes interne vidensdeling og fælles faglighed, med udgangspunkt i ledere, medarbejdere og brugere, så skolerne kan styrke deres i forvejen store betydning for brugerne rundt om i kommunerne. Effekten med forløbet skal være, at skolerne styrker deres position i det kommunale landskab.

Nedenfor er forløbets indholdselementer beskrevet uddybende og i faktaboksen til højre kan man åbne op og se forløbets konkrete program under fanen - filer og links.

Nedenstående er fokuspunkter på forløbet:

  • Opnå indsigt i og forståelse for det politiske univers og den kompleksitet som I skal kunne navigere i.
  • Blive fortrolige med at arbejde med emergerende strategiske værktøjer for udvikling af lokal strategi som understøttelse af kommunens plan for musik- og kulturskole.
  • Få kompetencer til at udvikle partnerskaber og lede på tværs af netværk og fagligheder.

Et kompetenceforløb om nye tendenser for ledelse i den kommunale sektor

Med udgangspunkt i ovenstående, har ledelsesforløbet et overordnet fokus på, hvordan musik- og kulturskolerne kan styrke deres positionering indenfor den kommunale kontekst. Det centrale spørgsmål er: hvordan kan man styrke sin position i en kommunal sektor, hvor ressourcerne bliver færre, og hvor det samtidig er blevet vanskeligere at navigere, fordi forskelligrettede agendaer og interesser har forøget sektorens kompleksitet og uigennemsigtighed? Sat på spidsen, hvordan skærper man sin position i en sektor, hvor konkurrencen mellem de forskellige områder er steget?

Kompetenceforløbets udformning

Forløbet er som udgangspunkt opdelt i tre moduler på to dages varighed pr. modul. Så det bliver seks undervisningsdage i alt.På hvert modul vil vi arbejde med konkrete relevante tematikker, som hver især påvirker jer i hverdagen. Her vil vi gå i dybden gennem oplæg, fælles- og gruppediskussioner, udviklingsarbejde i ledelsesgruppe og på egen hånd. Kursusforløbet sigter efter, at den enkelte leder vil kunne afslutte med en skitse til en strategisk plan for sin egen organisation.

Aktionslæring og strategisk case i kompetenceforløbet

Udover de tre læringsmoduler og de opgaver vi arbejder med der, indeholder forløbet også arbejde som skal foregå mellem undervisningsmodulerne.Desuden vil der være en opgave på selve kurset, som relaterer sig direkte til den enkelte musik- og kulturskoles positionering i egen kommune. Opgaverne imellem modulerne følger aktionslæringsprincippet og skal fokusere på, at gennemføre selvvalgte prøvehandlinger i egen organisation, på baggrund af det faglige indhold, der netop er gennemgået på seneste modul. Tanken er, at den enkelte leder eller ledelsesteam definerer konkrete aktioner, som de afprøver og derefter diskuterer de opnåede erfaringer.
Derudover vil forløbet indeholde en strategisk caseopgave, som vil blive et gennemgående tema igennem forløbets moduler og som de teoretiske perspektiver skal arbejdes ind i. Formålet med opgaven er, at give den enkelte musik- og kulturskole en konkret plan for, hvordan den rent strategisk ønsker at positionere sig fremadrettet.

Pris

9.000 kr. ekskl. moms.
Prisen dækker undervisning og materiale.
Derudover vil der blive faktureret det faktiske beløb for ophold og forplejning (Vi forventer, at det ca. vil blive 4.000 kr. ekskl moms inkl. middag og overnatning på modul 3).

Målgruppe

Ledelser fra musik- og kulturskoler på Sjælland og Hovedstadsområdet.

Dokumenter
Prisen dækker undervisning og materiale. Derudover vil der blive faktureret det faktiske beløb for ophold og forplejning (Vi forventer, at ophold- og forplejningsudgiften vil blive ca. 4.000 kr. ekskl moms inkl. middag og overnatning på modul 3).
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag