COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Skab bedre motivation og trivsel på arbejdspladsen

med ledelsesværktøjet Positiv Psykologi

Vil du gerne have, at dine medarbejdere trives og præsterer optimalt? Gør de det? Tænk på, hvor ofte du som leder enten ikke udfordrer dine medarbejdere nok, eller udfordrer dem mere end godt er. Du tænker sikkert, at I gør jer umage hos jer – men motivation og trivsel er ligesom en muskel i kroppen – den skal vedvarende trænes, og det er dit ansvar som leder.

Kan du kende dette i jeres afdeling i kommunen i dag:

  • Sygemeldinger kommer og går
  • Mange ansatte forlader jer efter kort tids ansættelse
  • Mange – fx nyansatte - har et højt sygefravær
  • Når en medarbejder stopper, kan de andre ansatte spilde en masse tid på at overtage og sætte sig ind i opgaverne
  • Medarbejderne hos jer er mindre produktive og engagerede end de måske før har været

Hvis du kan genkende bare én af pindene, så er jeres arbejdspladskultur formentlig, som den er flere andre steder. Men forskning inden for positiv psykologi viser, at robustheden i en organisation kan øges igennem en kultur, der fremmer en række robusthedsfaktorer. Det handler i høj grad om det samspil, der er medarbejderne imellem og mellem ledelse og medarbejdere. Derfor skal du som leder sikre dig, at I konstant arbejder med motivation og trivsel.

Lær metoderne bag positiv psykologi som ledelsesværktøj og forøg trivslen og motivationen blandt medarbejderne.

COKs kursus handler om meget mere end blot teorier om ledelse og psykologi – dem kan du finde mange andre steder. Dette kursus handler om at introducere dig til positiv psykologi som ledelsesværktøj, så du kan gå hjem og arbejde styrkebaseret med medarbejderudvikling, som fremmer udvikling, trivsel og engagement på arbejdspladsen. Du får lejlighed til at fordybe dig i, hvordan positiv psykologi kan bidrage til egen (ledelses-) udvikling og fremme trivsel og motivation hos medarbejdere. Ligesom du præsenteres for en række konkrete forskningsbaserede værktøjer - dels gennem præsentationer i undervisningen og dels gennem tests.

Dit udbytte efter dagen:

  • Du får en opdateret indsigt i positiv psykologi som ledelsesværktøj
  • Du kommer hjem med konkrete værktøjer og tests, som kan optimere medarbejdernes trivsel, styrker og motivation
  • Du får konkret viden om og redskaber til, hvordan du kan arbejde med at fremme egen og medarbejdernes motivation for at gå på arbejde i den kommunale hverdag
  • Du kan skifte fokus fra problemstillinger ved at skabe flow, engagement og udvikling med din ledelsesmæssige handlekraft
  • Du får mulighed for at lære af andres korrekte ledelsesudfordringer, og hvordan deres udfordringer og løsninger ser ud. Du får også mulighed for at spille din egen ledelsespraksis og arbejdspladskultur på banen undervejs – hvis du har lyst.
Tilrettelæggelse

Kurset er anderledes end mange af de andre kurser, I sikkert har været på. Undervisningen vil være dialogbaseret og inddragende i forhold til de konkrete udfordringer, der er i spil blandt kursusdeltagerne, og vi arbejder bl.a. med coachingøvelser. Målet er at skabe oplevelsesbaseret, involverende og nærværende undervisning med udgangspunkt i dine styrker på arbejdspladsen.

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og cases fra jeres hverdag.

Undervisere/ Oplægsholdere

Janne Olsson er selvstændig konsulent med en lektorbaggrund fra Professionshøjskolen UCC. Hun har ledelseserfaring og mangeårig konsulenterfaring inden for det offentlige.
Hendes uddannelsesmæssige baggrund er bl.a. en kandidatgrad i pædagogik og en treårig uddannelse inden for positiv psykologi suppleret med en certificering. Læs mere om Janne her.

Målgruppe

Ledere med personaleansvar og ansvar for medarbejdernes fortsatte trivsel og motivation, f.eks. pædagogiske ledere, daginstitutionsledere eller ledende lægesekretærer. Kurset henvender sig også til mere uformelle ledere uden personaleansvar som f.eks. tillidsrepræsentanter, projektledere eller koordinatorer.

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er