Målgruppe

Moms og afgifter 1 henvender sig til økonomisk administrative medarbejdere og andre i kommunerne, der arbejder med økonomi, regnskab, registrering/bogføring af kreditorer, fakturering og/eller angivelse af toldmoms, samt andre der har brug for at få et godt kendskab til momsreglerne. Kurset er også relevant for øvrige, som arbejder med offentlig moms, fx ansatte i regionerne (da momsreglerne i kommuner og regioner er nogenlunde identiske).

Samarbejdspartner
PwC
Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Moms og afgifter 1: Fokus på indtægter
  21.10.2020 kl. 08:15 - kl. 16:00
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Moms og afgifter 1: Fokus på indtægter
21.10.2020 kl. 08:15 - kl. 16:00
Pris: 3.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet afholdes som eksternat uden overnatning. Tilmelder du dig COKs momsuddannelse med alle 3 dage - Moms og afgifter 1, 2 og 3, får du uddannelsen for kun 8.600 kr. ekskl. moms Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist23.09.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Moms og afgifter 1: Fokus på indtægter

Arbejder du med kontering af moms, eller er du via dine opgaver i berøring med de kommunale momsregler? Og vil du vide, om du er omfattet af momsloven, og hvad dine pligter er? Så læs med videre

Indhold

Moms og afgifter får mere og mere opmærksomhed i kommunerne. På den ene side opdager flere og flere den økonomiske værdi i en korrekt og optimal moms- og afgiftshåndtering og på den anden side, stiller politikere, borgere, SKAT og kommunens virksomheder naturligvis krav om, at kommunen både afregner det den skal, men også at den opnår de refusioner, den er berettiget til.

COKs Momsuddannelse er udviklet med dette afsæt, hvor du med tre adskilte kursusdage kommer hele vejen rundt om de moms- og afgiftsmæssige problemstillinger der findes i kommuner og regioner. Læs mere om Moms og afgifter 2: Fokus på udgifter her og Moms og afgifter 3: Cases med fokus på bygninger, grunde og haller her

På Moms og afgifter 1 får du en grundig indføring i, hvilke pligter kommunen har, hvilke områder og indtægter, der er momspligtige og andre formregler og –krav, kommunen skal opfylde. Herunder hvornår en kommune er momspligtig, momsfritaget, lønsumsafgiftspligtig. Der gennemgås daglige praktiske problemstillinger med omkostningsdeling, viderefakturering, udlæg mv. Desuden gennemgås moms ved kommunale organisationsformer, registrering ved SKAT og registreringsformer, dokumentation, fakturakrav og momsregnskab, køb af varer og ydelser i udlandet og lidt om salg til udlandet.

Udbytte
Efter deltagelse i Moms og afgifter 1 er du i stand til, at:

 • Identificere momspligtige og momsfrie indtægter i kommunen
 • Identificere en kommunes lønsumsafgiftspligtige aktiviteter
 • Håndtere handel med udlandet
 • Sikre optimale registreringsforhold og overholdelse af pligter
Undervisere/ Oplægsholdere

Senior Manager Lars Gosvig, PwC

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:15
  Morgenkaffe
 • 08:45
  Velkomst og præsentation
 • 09:00
  Grundlæggende moms
  Hvornår er en kommune momspligtig
  - Myndighedsudøvelse og andre generelle fritagelser

  Specifikke momsfritagelser, f.eks. unge og ældre, socialområdet mv. - lønsumsafgift

  Daglige praktiske problemstillinger
  - Omkostningsdeling, viderefakturering, udlæg mv.

  Moms ved kommunale organisationsformer
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Fortsat
  Registrering ved SKAT og registreringsformer
  Dokumentation, fakturakrav og momsregnskab
  Køb af varer og ydelser i udlandet
  Kort om salg til udlandet
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er