Mød vores konsulenter og samarbejdspartnere

Klaus Akselsen

Klaus Akselsen er chefkonsulent i COK og har ansvaret for COKs tilbud på området Økonomi og Styring. Klaus har mange års erfaring med regional og kommunal økonomi og har arbejdet med bl.a. budgetlægning og udvikling af økonomiske styringsmodeller og –værktøjer.

Rikke Grynderup Steffensen

Rikke Grynderup Steffensen (cand.scient.pol.) er konsulent på området Økonomi og Styring og varetager udviklingen og driften af åbne forløb  – fra udvikling af nye forløb til gennemførsel. Endvidere udvikler og tilrettelægger Rikke tilpassede kommunale forløb.

Anne Midutzki

Anne Midutzki er koordinator i COK og ansvarlig for den administrative del på kurser og aktiviteter inden for økonomi, herunder tilmelding, fakturering og eksamener i forbindelse med aktiviteterne.

Reflexio

COK samarbejder med konsulentvirksomheden Reflexio P/S om uddannelse og kompetenceudvikling inden for kommunal controlling. Reflexio P/S varetager i den forbindelse det faglige ansvar for uddannelsen Økonomistyring og controlling i praksis og samarbejder ligeledes med COK om rekvirerede kommunale forløb inden for controllingområdet. Reflexio P/S ledes af partner Carsten Frandsen og partner Mads Rieper, som begge har lang erfaring med levering af rådgivningsydelser til den offentlige sektor. 

Deloitte

COK samarbejder med Deloitte om uddannelse og kompetenceudvikling inden for kommunalt regnskab - blandt andet på regnskabsskolen, hvor Deloitte varetager det faglige indhold. 

Dataproces

COK samarbejder med Dataproces om uddannelse og kompetenceudvikling inden for databehandling og –analyse målrettet den kommunale digitale administration, økonomi og drift. Dataproces arbejder tværfagligt med kompetencer inden for kommunal økonomi, softwareudvikling, Big Data og jura og er således faglig ansvarlig for bl.a. kurset Mellemkommunal refusion og økonomi på førtidspensionsområdet i lyset af beskæftigelsesreformen og Få digitalisering til at arbejde for dig på dine præmisser. Dataproces hviler på et indgående kendskab til den offentlige sektor og samarbejder til daglig med kommuner fordelt over hele landet.