Målgruppe

Temadagen er målrettet medarbejdere i skole, dagtilbud – men er også relevant for medarbejdere i socialforvaltninger, boligforeninger osv.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  29.06.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
29.06.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 2.495 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist29.05.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Minoritetsetniske børn og unge

Lær hvordan du ved en bevidst og kritisk tilgang kan tilrettelægge en pædagogisk praksis, som bidrager til, at også minoritetsetniske elever oplever skole og fritidstilbud som et relevant og rart sted

Når minoritetsetniske børn og unge møder en skolehverdag i Danmark, er det ofte ud fra en position, hvorfra de kan opleve social ulighed, om end den i klasserummet oftest ikke er tilsigtet. At føle sig marginaliseret såvel sprogligt, kulturelt, fagligt eller socialt i forskellige sammenhænge får let alvorlige konsekvenser for barnet og den unges selvforståelse. Dette har betydning for ikke bare elevernes trivsel, men ligeledes for deres faglige præstationer i skolen.

Gennem viden om, hvordan vi konstruerer betydninger og forventninger og gennem erkendelsen af den indlejrede sociale ulighed i skolen ift. etnicitet, vil vi på dagen beskæftige os med, hvordan man ved en bevidst og kritisk tilgang kan tilrettelægge en hensigtsmæssig pædagogisk praksis i skolen, som bidrager til, at også minoritetsetniske elever oplever skolen, som et relevant og rart sted at være. Kurset vil bidrage med handlemuligheder og konkrete forslag til deltagerne.

Dagens indhold

 • Sociale kategorier, og deres in- og ekskluderende betydning for eleverne
 • Social ulighed i og udenfor skolen; når idealer om lighed skaber ulighed: om (u)lighed, farveblindhed og diskrimination
 • Forventninger som selvopfyldende profetier: om den altafgørende voksen-elev-relation
 • Forebyggelse og overskridelse af marginalisering: om (med) læring og bevægelige undervisningsrammer
 • Workshopdel: brobygning til praksis (både til sidst og undervejs på dagen)

Udbytte

 • At deltagerne bevidstgøres om, hvilken betydning sociale kategoriseringer har for børn og unges læring, med særligt fokus på minoritetsetniske elever.
 • At deltagerne bevidstgøres om konstruktive handlemuligheder og sammen udvikler en værktøjskasse med pædagogiske virkemidler der skaber nye deltagelsesmuligheder for målgruppen.

Formen vil være enkombination af teoretiske oplæg, gruppeøvelser.

Læs mere:
https://www.folkeskolen.dk/659798/sort-haar-og-brun-hud-goer-en-forskel…
https://www.folkeskolen.dk/615578/haardt-tiltraengt-udgivelse

Undervisere/ Oplægsholdere

Laila Colding Lagermann er skole-, uddannelses- og ungdomsforsker fra Århus Universitet (Ph.d.) og har gennem en årrække forsket og lavet udviklingsarbejde i in- og eksklusionsprocesser blandt børn/unge i skole og uddannelse, marginalisering og overskridelse af marginalisering blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund, betydningen lærer-elev-relationer samt stresshåndtering og uddannelsesresiliens blandt elever i skole/uddannelse. Laila arbejder i dag som selvstændig konsulent og står bag udgivelsen af en række publikationer inden for børne- og ungdomsliv, unge og stress, unge på kanten af skole og samfund, etniske minoritetsunge i, på kant af og udenfor skolen, marginalisering og overskridelse af marginalisering, samt unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velikomst og præsentation
 • 09:10
  Formiddagens program
  - Sociale kategorier, og deres in- og ekskluderende betydning for eleverne
  - Social ulighed i og udenfor skolen; når idealer om lighed skaber ulighed: om (u)lighed, farveblindhed og diskrimination
  - Forventninger som selvopfyldende profetier: om den altafgørende voksen-elev-relation
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Eftermiddagens program
  - Forebyggelse og overskridelse af marginalisering: om (med) læring og bevægelige undervisningsrammer
  - Workshopdel: brobygning til praksis (både til sidst og undervejs på dagen)
 • 15:30
  Opsamling og afslutning
 • 16:00
  Kurset slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er