Målgruppe

Kurset henvender sig til miljømedarbejdere, fysiske planlæggere, miljø- og naturplanlæggere og øvrige der beskæftiger sig med - eller skal beskæftige sig med – miljøvurderinger af planer og programmer. Du behøver intet kendskab til tidligere lovgivning på området f.eks. VVM.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Prisen er ekskl. overnatning. Ønsker du overnatning kan det tilkøbes for 775 kr. ekskl. moms. Overnatning vil foregå på nabohotel til Huset - Hindsgavl Slot. Deltager du kun i enkelt undervisningsdag er prisen for undervisning og forplejning 3.450 kr. ekskl. moms.
Gem som favorit

Miljøvurderingsloven i praksis

Miljøvurderingsloven er nu trådt i kraft for fuld styrke og den har stor betydning for sagsbehandlingen indenfor plan-, miljø-, natur og vejområdet – og ikke mindst den koordinerende indsats.

Mange projekter og planer der skal godkendes i kommunalt regi skal nu også håndteres efter denne samlelov. Tidligere fandtes der 2 bekendtgørelser. 1 som regulerede miljøvurdering af planer/programmer, samt 1 for projekter – VVM.

Lovens formål er, med inddragelse af offentligheden, at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau ved gennem en helhedsorienteret miljøvurdering af planer, projekter og programmer med sigte på at fremme en bæredygtig udvikling. Dermed kobler miljøvurderingsloven sig også på FN´s verdensmål.

COK tilbyder nu en grundlæggende indføring i miljøvurderingsloven for nye medarbejdere, hvor vi kommer rundt om plan/program- begrebet i miljøvurderingsloven, herunder øvrige begreber og definitioner. Vi kommer også forbi processerne for miljøvurdering og screening, samt klage, søgsmål og konsekvenser af manglende miljøvurdering.

Vi arbejder undervejs med en eller flere cases lige som der altid er en tæt kobling til praksis i COK´s kurser. Kommunale praktikere giver derfor kant til juraen og domsstolsafgørelserne med konkrete eksempler fra egne planer, projekter og programmer. Lige som dine kolleger fra de deltagende kommuner bidrager med deres erfaringer. Vi sikrer selvfølgelig lovmedholdeligheden af praksis i forskellige læringsopsamlinger.

Hvad får jeg ud af kurset
- Jeg får kendskab til lovens opbygning og domsstolsafgørelser så jeg får styrket min egen praksis
- Jeg ved hvad jeg skal være særligt opmærksom mht. MVL
- Jeg ved hvilke krav loven stiller til kommunen og hvilke krav loven stiller til bygherren
- Jeg får indblik i processen for miljøvurdering af planer og programmer, med udgangspunkt i den praktiske gennemførelse af sagsforløbet.
- Jeg ved hvilke forskelle der er mellem et projekt og en plan/program jf. MVL, og hvordan jeg skal sagsbehandle jf. lovens krav - alt afhængig af om det er den ene type sag eller den anden type
- Jeg ved nu hvordan sagsgangene er for de 2 sagstyper – juridisk og praktisk, da jeg får konkrete anvisninger og konkrete cases fra en erfaren praktiker.
- Jeg kender til afgørelser og love der relaterer sig til området og hvordan praksis er bl.a. ved erfaringsudveksling med mine kolleger.
- Jeg har via gruppearbejde fået afprøvet nogle af miljøvurderingsloven snubletråde og problemstillinger i forhold til de erfaringer jeg selv har gjort.

Ønsker du kun at deltage i enkelt dag?
Det er også muligt at deltage i enkeltdag. Fx kan du vælge kun at deltage i dag 1 eller dag 2.

Undervisere/ Oplægsholdere

Juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er