NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

MI med unge - Motiverende Interview i den kommunale ungeindsats

På kursusdagen får du en intro til den motiverende samtale i praksis. Du får MI hæftet: Velkommen til den motiverende samtale samt samtalekort med hjem, så du kan øve dig i at fastholde den motiverende samtale i praksis.

Indhold

Motiverende interview (MI) er en tilgang til at styrke en persons indre motivation for forandring. MI, også benævnt "motivationssamtalen", er en evidensbaseret tilgang, der anvendes over for et stort udvalg af målgrupper med forskellige problematikker. På denne kursusdag fokuserer vi på motivationssamtalen i praksis med den unge i den kommunale ungeindsats (KUI). MI-tilgangen er udbredt inden for en lang række psykosociale problemområder såsom misbrug af rusmidler, kriminel adfærd, sundhedsmæssige problemstillinger mv.

Den motiverende samtale er en professionel og samarbejdsorienteret samtaleform, der har fokus på at finde ressourcer og indre motivation hos den person, der ønsker at skabe forandringer i sit liv. Kernen i den motiverende samtale er, at det er personen selv, der skal finde frem til forandringen.

Motivation opstår i samspillet. Den motiverende samtale fokuserer på den enkelte person, så han eller hun selv sætter dagsordenen for ændringstiltag. Den bygger på et respektfuldt samarbejde, hvor den enkelte inddrages som en aktiv medspiller.

Den motiverende samtale har sin styrke i en klar ramme og struktur, og den har værktøjer, som med den fornødne viden og træning er nemme at bruge i praksis. Flere evidensbaserede undersøgelser har vist, at den motiverende samtale indeholder effektive værktøjer og skaber forandring.

Temaer på kursusdagen:

  • En Indledning til en anledning
  • Hvad er den motiverende samtale? Hvordan kan den bruges, når målgruppen er de unge?
  • Den unge som samarbejdspartner
  • De fire processer: Engagere, fokusere, fremkalde (forandringsudsagn), planlægge
  • Udforskning af den unges værdier
  • At øge troen på egne evner – at skabe mod til forandring
  • Udvalgte redskaber i den motiverende samtale
Tilrettelæggelse

Dagen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser i anvendelse af værktøjerne.

Undervisere/ Oplægsholdere

Bente Malig Larsen, konsulentfirmaet Dualog, lektor, cand.cur, Certificeret træner i Motivational Interviewing (den motiverende samtale) og medlem af det internationale netværk bag den motiverende samtale (MINT). Mange års erfaring med at undervise, træne og supervisere.

Målgruppe

Kontaktpersoner, sagsbehandlere, projektmedarbejdere m.fl., der arbejder med unge i ungeindsatsen.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag