Metoder og indsats

COK tilbyder kurser og uddannelser, som understøtter og udvikler din faglighed i de pædagogiske, støttende og forebyggende indsatser i arbejdet med børn og unge – både på normalområdet, som myndighed og i familiepleje eller dag- og døgnforanstaltninger. Som fagperson stilles du overfor at skulle vurdere, hvilke sociale indsatser og metoder, du vil igangsætte i dit arbejde med børn og unge. Det er aldrig en enkel opgave, og der er ofte brug for flere samtidige initiativer og metoder til at støtte op om barnet eller den unge og de nære relationer. For at kunne støtte en god udvikling, skal du være klædt godt på med viden om, hvad de forskellige metoder og indsatser kan bidrage med i forskellige sammenhænge.

COK udbyder kompetenceforløb om bl.a. dilemmaer inden for familiepleje, magtanvendelse og børnesamtalen samt uddannelsesforløb om supervision, ledelse af gruppeforløb, forældresamarbejde og konflikthåndtering i forbindelse med skilsmisseramte børn, unge og deres familier – alt sammen læringsforløb om virksomme metoder og indsatser på området.

Robusthed, mentalisering og fællesskaber

Robusthed er et relationelt begreb.
Børn træner robusthed i fællesskaber.

Se detaljer
Gem som favorit

Konference om spiseforstyrrelser - kommunal indsats og rehabilitering

COK og LMS, landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, inviterer til den første nationale konference om spiseforstyrrelser med fokus på rehabilitering og den kommunale indsats.

Se detaljer
Gem som favorit

Arbejdet med udsatte og tilknytningsforstyrrede børn og unge

Niels Peter Rygaard deler sin viden og forskning i kobling mellem tryg tilknytning i førskolealderen og evnen til at udforske verden, modtage undervisning og udvikle sociale og kognitive færdigheder.

Se detaljer
Gem som favorit

Når stress er vores fælles ansvar i kommunen

Sådan bliver du mere nærværende, fokuseret og mindre stresset

Se detaljer
Gem som favorit

At tale med børn – børnesamtalen efter Servicelovens § 48

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer
Gem som favorit

Supervisoruddannelse

Vil du som supervisor være med til at sikre faglig udvikling, personlig trivsel og fortsat engagement i arbejdslivet?

Se detaljer
Gem som favorit

Samtaler med børn i udsatte livssituationer

Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv.

Se detaljer
Gem som favorit

Positiv stress-styring

Om metoder til at forebygge stress og styrke din robusthed, din trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Se detaljer
Gem som favorit

Børnehandicap - de nye værktøjer til udredning og handleplan

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer
Gem som favorit

Forudsætninger for sprog - med fokus på børn i alderen 0 - 6 år

Sprog spiller en afgørende rolle for børns udvikling og fremtid. Bliv klogere på, hvordan du som fagperson kan bidrage til barnets sproglige udvikling.

Se detaljer
Gem som favorit