COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Metoder og indsats

COK tilbyder kurser og uddannelser, som understøtter og udvikler din faglighed i de pædagogiske, støttende og forebyggende indsatser i arbejdet med børn og unge – både på normalområdet, som myndighed og i familiepleje eller dag- og døgnforanstaltninger. Som fagperson stilles du overfor at skulle vurdere, hvilke sociale indsatser og metoder, du vil igangsætte i dit arbejde med børn og unge. Det er aldrig en enkel opgave, og der er ofte brug for flere samtidige initiativer og metoder til at støtte op om barnet eller den unge og de nære relationer. For at kunne støtte en god udvikling, skal du være klædt godt på med viden om, hvad de forskellige metoder og indsatser kan bidrage med i forskellige sammenhænge.

COK udbyder kompetenceforløb om bl.a. dilemmaer inden for familiepleje, magtanvendelse og børnesamtalen samt uddannelsesforløb om supervision, ledelse af gruppeforløb, forældresamarbejde og konflikthåndtering i forbindelse med skilsmisseramte børn, unge og deres familier – alt sammen læringsforløb om virksomme metoder og indsatser på området.

Få værdifuld viden om for tidligt fødte børn

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 20.05.2021
Lokation Odense

Livestream - Børn og unge med handicap, 2020 - Bedre inddragelse, koordination og helhedstænkning

Lyt med hjemmefra: Vi livestreamer lyd og slides direkte fra konferencen. På den måde kan du få de væsentlige faglige pointer fra dagen, selvom du ikke har mulighed for at deltage.

Se detaljer
Gem som favorit

Børn og unge med medfødt alkoholskade – viden og støtte

Bliv klogere på de udfordringer, som børn og unge med medfødt alkoholskade kan møde i livet – gennem forskningsbaseret viden og en praksisorienteret tilgang mod konkrete støttetiltag.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelsestilsyn på det specialiserede børn- og ungeområde - skab læring og kvalitet!

Vil du være bedre til at udføre ledelsestilsyn? Og vil du skabe en udviklingskultur, hvor I lærer af jeres fejl? Så gå ikke glip af denne temadag, som er fyldt med praksisnær læring.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 15.04.2021
Lokation Herlev

Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager

Teori og metode i arbejdet med komplicerede skilsmisser

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 18.03.2021
  • 18.11.2021
Lokation Aarhus, Herlev

Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet

COK inviterer endnu en gang til national temadag om økonomisk styring af specialundervisningsområdet. Dagen giver viden og inspiration til, hvordan I når i mål med de kommunale målsætninger.

Se detaljer
Gem som favorit

BørneHandicapUdredningen, BHU

Få hånd om udredning af børn med funktionsnedsættelse og/eller få hånd om handleplan og opfølgning for børn med funktionsnedsættelse

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Angst hos børn og unge

Et kursus for dig, der møder børn, unge og familier hvor angst er - eller er på vej til at blive - en belastende del af hverdagen.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 18.03.2021
  • 11.11.2021
Lokation Aarhus, Herlev

MI med unge - Motiverende Interview i den kommunale ungeindsats

Motiverende interview (MI) er en tilgang til at styrke en persons indre motivation for forandring

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 11.03.2021
Lokation Herlev

Unge og stress

Undersøgelser viser en stigning i antallet af unge, der oplever og rammes af symptomer på stress. Få nye handlemuligheder til at støtte unge til f.eks. at blive i uddannelse og job.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 18.03.2021
  • 11.11.2021
Lokation Odense, Herlev