Målgruppe

Temadagen henvender sig til chefer, medarbejdere og udviklingskonsulenter, der arbejder med udvikling, digitalisering og effektivisering af kommunens økonomi- og regnskabsadministration.

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Kursusdatoer
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  28.01.2019 kl. 09:00 - kl. 16:00
Datoer
Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
28.01.2019 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 2.900 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist17.12.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

MEP-Temadag: Administrativ effektivisering af økonomi- og regnskabsadministrationen i praksis

På temadagen får du viden om, hvilke organisationsformer og styrings- og digitaliseringstiltag, der kan bidrage til en forbedret effektivitet og kvalitet i den kommunale økonomiadministration.

I økonomiaftalen mellem kommunerne og staten indgår, at kommunerne skal arbejde med at effektivisere deres økonomiske administration. Dette er en del af KL og Regeringens samlede Moderniserings- og effektiviseringsprogram.

På temadagen undervises der i ledelse og styring af administrative processer og opgaver i en:
- Decentral organisering af opgaverne
- Central opganisering af opgaverne
- Fælles organisering af opgaverne ex. i fælles serviceenheder på fagniveau eller på tværs af fagområder.

Du får, med udgangspunkt i din egen administration, mulighed for at diskutere, hvilke ledelses- og styringsværktøjer, som din kommune kan tage i anvendelse for at øge kvaliteten og effektiviteten i administrationen.

På temadagen får du viden om og mulighed for at diskutere, hvilke indikatorer (KPI´er), som kommunen kan anvende i styringen, når der skal følges op på, om man opnår de økonomiske eller kvalitative effekter, man har forudsat, når man arbejder med forandringer i den administrative organisering, styring og digitalisering.

Temadagen er målrettet chefer, medarbejdere og udviklingskonsulenter, der arbejder med udvikling, digitalisering og effektivisering af kommunens økonomi- og regnskabsadministration. Temadagen er også relevant for deltagerne på forårets MEP-temadage, og adskiller sig fra forårets temadage ved at være en overbygning på diskussionen om organisering og digitalisering. Fokus på temadagen i efteråret er ydermere på, hvordan man styrer og forandrer sin organisation, så gevinsterne af de tiltag, der sættes i gang, kan høstes.

Det vil være en fordel, at deltageren før temadagen har anvendt KLK´s benchmarkværktøj på den økonomiske administration, så deltageren har kommunens administrative billede med på temadagen. Dette er dog ikke et krav for deltagelse.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviseren på temadagen er chefkonsulent i KLK Christian Braad. Christian har været chef i flere kommuner og virksomheder med ansvaret for løn- og personaleadministrationen. Han arbejder med administrativ effektivisering og digitalisering, fælles serviceenheder og konkurrenceudsættelse. Christian er ansvarlig for administrationsområdet i KLK. Christian har endvidere udviklet KLKs benchmarking-værktøj på løn- og personaleadministrative område.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Ankomst - kaffe og brød
  Programpunkterne nedenfor er vejledende ...
 • 09:30
  Præsentation af deltagerne og de udfordringer, som man arbejder med
 • 10:00
  Organisationsformer i den kommunale administration
 • 10:30
  Styring og ledelsesredskaber i de forskellige organisationsformer, der er centrale for succes
 • 11:15
  Sådan ser den effektive kommune ud - indikatorer for effektiv administration
 • 12:00
  Frokost
  - der diskuteres med udgangspunkt i deltagernes egen organisering og erfaringer
 • 12:45
  Veje til en mere effektiv økonomi- og regnskabsadministration
  - der diskuteres med udgangspunkt i deltagernes egen organisering og erfaringer
 • 14:45
  5+ forslag, som man kan gå hjem og arbejde videre med
 • 15:45
  Opsamling på dagen
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er