Målgruppe

Temadagen henvender sig til medarbejdere, udviklingskonsulenter og chefer, der arbejder med udvikling, digitalisering og effektivisering af kommunens løn- og personaleadministration.

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Pris: 2.900 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist30.09.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

MEP-Temadag: Veje til en mere effektiv løn- og personaleadministration

På temadagen får du viden, der kan bidrage til at forbedre effektivitet og kvalitet i den kommunale løn- og personaleadministration.

I økonomiaftalen for 2018 indgår, som en del af KL og regeringens samlede moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), at kommunerne skal arbejde med at effektivisere deres løn- og personaleadministration. På den baggrund udbyder COK i samarbejde med KLK en temadag, som giver indblik i veje til en mere effektiv løn- og personaleadministration.

På temadagen får du viden om, hvilke organisationsformer og digitaliseringstiltag, der kan bidrage til en forbedret effektivitet og kvalitet i den kommunale løn- og personaleadministration. Du får endvidere, med udgangspunkt i egen administration, mulighed for at diskutere, hvilke organisationsformer, værktøjer og metoder, som du kan tage i anvendelse i din kommune for at øge kvaliteten og effektiviteten i administrationen.

På baggrund af effektiviseringskravet, har KLK udviklet et benchmarking-værktøj til måling af administrationens effektivitet. 30 kommuner er i gang med at anvende værktøjet, og flere kommer løbende til. Værktøjet måler kommunens centraliserings- og digitaliseringsgrad på 18 hovedområder og 160 aktiviteter. Kommunernes informationer om deres organisering og digitalisering giver en stor viden om og indsigt i, hvordan der gennem ændringer i organisering og anvendelse af systemerne kan ske en forbedring af den administrations effektivitet.

Det vil være en fordel at anvende KLK´s benchmarking-værktøj på løn- og personaleadministration inden temadagen, for på den måde at have et billede af kommunens administrative effektivitet. Det er dog ikke et krav at anvende benchmarking-værktøjet for at deltage på temadagen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviseren på temadagen er chefkonsulent i KLK Christian Braad. Christian har været chef i flere kommuner og virksomheder med ansvaret for løn- og personaleadministrationen. Han arbejder med administrativ effektivisering og digitalisering, fælles serviceenheder og konkurrenceudsættelse. Christian er ansvarlig for ad¬ministrationsområdet i KLK. Christian har endvidere udviklet KLKs benchmarking-værktøj på løn- og personaleadministrative område.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Ankomst - kaffe og brød
 • 09:30
  Præsentation af deltagerne og de udfordringer som man arbejder med
 • 10:00
  KLK´s benchmarking-værktøj – hvad og hvordan måler værktøjet?
 • 10:30
  Sådan ser den effektive kommune ud
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Veje til en mere effektiv løn- og personaleadministration
  - der diskuteres med udgangspunkt i deltagernes egen organisering og erfaringer
 • 14:45
  5+ forslag, som man kan gå hjem og arbejde videre med
 • 15:45
  Opsamling på dagen
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er