Målgruppe

Temadagen henvender sig til medarbejdere, udviklingskonsulenter og chefer, der arbejder med udvikling, digitalisering og effektivisering af kommunens løn- og personaleadministration.

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

MEP-temadag: Administrativ effektivisering af løn- og personaleadministrationen i praksis

Få viden om, hvilke organisationsformer og styrings- og digitaliseringstiltag, der kan bidrage til en forbedret effektivitet og kvalitet i den kommunale løn- og personaleadministration.

I økonomiaftalen mellem kommunerne og staten indgår, at kommunerne skal arbejde med at effektivisere deres løn- og personaleadministration. Dette er en del af KL og Regeringens samlede Moderniserings- og effektiviseringsprogram.

På temadagen undervises der i ledelse og styring af administrative processer og opgaver i en:
- Decentral organisering af opgaverne
- Central opganisering af opgaverne
- Fælles organisering af opgaverne ex. i fælles serviceenheder på fagniveau eller på tværs af fagområder.

Du får, med udgangspunkt i din egen administration, mulighed for at diskutere, hvilke ledelses- og styringsværktøjer, som din kommune kan tage i anvendelse for at øge kvaliteten og effektiviteten i administrationen.

På temadagen får du viden om og mulighed for at diskutere, hvilke indikatorer (KPI´er), som kommunen kan anvende i styringen, når der skal følges op på, om man opnår de økonomiske eller kvalitative effekter, man har forudsat, når man arbejder med forandringer i den administrative organisering, styring og digitalisering.

Temadagen er målrettet chefer, medarbejdere og udviklingskonsulenter, der arbejder med udvikling, digitalisering og effektivisering af kommunens løn- og personaleadministration. Temadagen er også relevant for deltagerne på forårets MEP-temadage, og adskiller sig fra forårets temadage ved at være en overbygning på diskussionen om organisering og digitalisering. Fokus på temadagen i efteråret er ydermere på, hvordan man styrer og forandrer sin organisation, så gevinsterne af de tiltag, der sættes i gang, kan høstes.

Det vil være en fordel, at deltageren før temadagen har anvendt KLK´s benchmarkværktøj på den økonomiske administration, så deltageren har kommunens administrative billede med på temadagen. Dette er dog ikke et krav for deltagelse.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviseren på temadagen er chefkonsulent i KLK Christian Braad. Christian har været chef i flere kommuner og virksomheder med ansvaret for løn- og personaleadministrationen. Han arbejder med administrativ effektivisering og digitalisering, fælles serviceenheder og konkurrenceudsættelse. Christian er ansvarlig for administrationsområdet i KLK. Christian har endvidere udviklet KLKs benchmarking-værktøj på løn- og personaleadministrative område.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er