COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Mellemkommunal refusion og økonomi på førtidspensionsområdet

Har du ansvaret for at sikre kommunens retmæssige administration af mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet? Kom med og få helt styr på de komplekse regler!

Baggrund
Førtidspension er et af de mest komplekse mellemkommunale områder, både hvad angår lovgivning og fagsystemer. Området er tilmed under forandring, og de seneste år er der kommet principafgørelser fra Ankestyrelsen, som danner præcedens, men også i visse tilfælde har medført en praksisændring. Derudover har beskæftigelsesreformen stor indvirkning på pensionsområdet, hvor yderligere fagsystemer er lagt til området for mellemkommunal refusion. Trods førtidspensionsområdets overgang til Udbetaling Danmark er det fortsat kommunernes ansvar at sikre områdets retmæssige administration.

Udbytte
På dette kursus får du et brush-up på reglerne på området og de praktiske forhold vedrørende oplysninger og indtastninger i de mange fagsystemer, der danner grundlag for områdets administration. Du får også forslag til alternative datakilder og forretningsgange, der tilsammen kan levere et brugbart ledelsesværktøj for de økonomiansvarlige på området.

Undervisningen foregår som oplæg fra underviserne med inddragelse af cases og praktiske eksempler/øvelsesopgaver på databehandling.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med Esben Høier Schmidt, cand.jur. og Ninna Jakobsen, cand.oecon, som har det faglige ansvar for hele forløbet.

Begge undervisere er til daglig ansat ved Dataproces, hvor de arbejder med kommunale big data-analyser, undervisning og proceskonsulentvirksomhed – primært indenfor mellemkommunal refusion og kommunal udligning. I vil således møde to undervisere med stor undervisningserfaring samt en høj faglig kompetence inden for området. Yderligere information findes på www.dataproces.dk

Målgruppe

Kurset henvender sig til kommunale medarbejdere, der beskæftiger sig med førtidspension via voksen-, ældre-, handicap- og/eller psykiatriområdet og som ønsker at få overblik og kompetencer i forhold til de nye regler. Desuden er kurset relevant for medarbejdere, der beskæftiger sig med økonomien på førtidspensionsområdet.

Samarbejdspartner
Dataproces
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er