NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Theis Rubinke Sørensen

Konsulenter
Tilbud til kommunalpolitikere
Aarhus
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen

Theis er uddannet i samfundsfag og retorik fra Aarhus Universitet. Theis er optaget af politisk lederskab og politiske dilemmaer. Det betyder, at han specielt interesserer sig for, hvordan kommunalbestyrelser udstikker en klar retning for kommunen samtidig med, at de overlader et rum til kommunale ledere og medarbejdere til at agere i.

I COK er Theis ansvarlig for politikerområdet, hvor han underviser og udvikler forløb for politikere og embedsmænd med tæt tilknytning til det politiske niveau. Theis har som politisk aktiv gennem 13 år, herunder 4 år i en kommunalbestyrelse, et indgående kendskab til den kommunalpolitiske verden og kommunalpolitikeres udfordringer.

Theis har i COK blandt andet været med til at udvikle Kattegatforløb for knap 700 nyvalgte kommunalpolitikere fra næsten alle landets kommuner.