NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Mikkel Kaels

Konsulenter
Projektledelse, procesledelse og innovation
Herlev
Chefkonsulent
Mikkel Kaels

Mikkel har mere end 10 års erfaring med projektledelse fra store politiske og komplekse organisationer. Desuden har han stor undervisningserfaring fra uddannelsessektoren, hvor han bl.a. i en årrække har undervist og vejledt i projektledelse, organisationsteori og strategi på universitetsniveau. Han er ved siden af også ekstern lektor på CBS.

I COK har Mikkel især fokus på, hvordan projektledelse udvikles og udøves i kommunerne, så projekter bliver bedre tilpasset de specifikke krav, vi ser i de kommunale offentlige organisationer, hvor den politiske og organisatoriske kontekst er meget afgørende for projekters gennemførelse og deraf mulighed for succes. Udover indblik i projekters indre styrings- og værktøjskasse, er Mikkels faglige tilgang at inddrage en lang række forskellige organisatoriske, sociologiske og strategiske perspektiver i forståelsen af projekter og deres processer. Herved bliver udøverne bedre klædt på til at forstå og håndtere de nutidige krav, de stilles overfor, når de er projektledere og udviklingskonsulenter i den offentlige forvaltning. Overordnet går fokus altså på at forstå den transformation, som projekter gennemgår i disse år – fra en klassisk projektmodel til en mere tidssvarende model, som kan rumme en større grad af omskiftelighed og turbulens.

Endvidere arbejder Mikkel med organisationsudvikling, lederudvikling og samskabelsesprocesser. Her er fokus også på, hvordan den enkelte organisation, den enkelte leder og enkelte medarbejder håndterer de ændrede krav, vi ser i den offentlige forvaltning i disse år.