NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Lisbeth Tarp Mouritzen

Konsulenter
Skole og dagtilbud
Aarhus
Chefkonsulent
 
Hent Lisbeths CV (PDF)
Lisbeth Tarp Mouritzen

Lisbeths primære interesse er skole- og dagtilbudsområdet med særlig vægt på ledelse. Lisbeth er er især optaget af, hvordan organisationer kan udvikle sig bæredygtigt ved at medtænke alle led i værdikæden, når ændrede krav og betingelser på 0-18 års-området skal realiseres og ikke mindst forankres. Herunder, hvad det har af betydning for den monofaglige og tværfaglige ledelse på området samt samspillet mellem den pædagogiske og didaktiske ledelse og organisations- og kompetenceudvikling. Derfor har Lisbeth stor interesse i, hvordan de gode implementeringsprocesser designes, hvor der er fokus på meningsskabelse i organisationer.

Lisbeth har over 20 års erfaring inden for skoleverdenen som lærer og i ledelse på skole og forvaltningsniveau. Hun har arbejdet med kompetenceudvikling og ledelses- og organisationsudvikling på særligt skoleområdet. Lisbeth har ligeledes en del erfaring med ledelsessparring- og coaching – både individuelt og i teams.