NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Lene Hausted

Konsulenter
Børn og unge
Forvaltning
Aarhus
Chefkonsulent
Lene Hausted

Lene Hausted er en erfaren chefkonsulent, som har mere end 15 års erfaring inden for det sociale område. Hun har et indgående kendskab til de kommunale strukturer, processer og kulturer, idet hun i mange år har arbejdet i den kommunale verden. Hun har bl.a. arbejdet med myndighedsopgaver, projekt- og procesledelse, organisationsudvikling, socialfaglige opgaver samt udvikling og implementering af store IT-projekter. 

I COK er Lene forretningsansvarlig for COK Social og arbejder bl.a. med projektledelse på satspuljeforløb på social- og sundhedsområdet, kurser, temadage, kommunal videndeling, konferencer og planlægning af uddannelse inden for større velfærdsreformer. Lene er også teamleder i COK, hvor hun arbejder med organisations- og personaleudvikling. 

Hun har et særligt øje for vigtigheden af kvalitet i socialt arbejde og arbejder målrettet på at skabe solide kompetenceudviklingsforløb, der understøtter de kommunale udfordringer. Lene anvender sin erfaring som underviser og facilitator samtidig med, at hun trækker på sit omfattende netværk, når hun udformer kompetenceudviklingsforløbene. De nære samarbejdspartnere inkluderer bl.a. KL, kommunale ledere og fagpersoner, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, KORA, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, faglige organisationer, konsulenthuse og en række faglige eksperter og nøglepersoner på socialområdet.