Klaus Akselsen

Konsulenter
Økonomi og styring
Aarhus
Chefkonsulent
 
Hent Klauss CV (PDF)
Profile picture for user kan

Klaus er chefkonsulent i COK og har ansvaret for COKs tilbud på det økonomiske område. Sigtet med tilbuddene er at tilbyde kompetenceudvikling på et højt niveau, præcist tilpasset den kommunale organisation og opgaveløsning således, at tilbuddene til enhver tid matcher de aktuelle krav til kommunerne på økonomiområdet. De fleste af tilbuddene er udviklet og forankret i samarbejde med COKs centrale samarbejdsparter på området, navnlig KL, ØDF, BDO-KR og de kommunale praktikere.

Klaus har syv års erfaring med regional og kommunal økonomi og har primært arbejdet med budgetlægning og udvikling af økonomiske styringsmodeller og –værktøjer. Som led i forretningsudviklingen på området har Klaus stor fokus på indgåelse af strategiske samarbejdsaftaler med hovedaktørerne på området.