NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Katrine Brenner

Konsulenter
Projektledelse, procesledelse og innovation
Herlev
Chefkonsulent
Katrine Brenner

I COK har Katrine ansvaret for løbende udvikling og gennemførelse af Den Offentlige Proceslederuddannelse®, Den Offentlige Projektlederuddannelse®, Bedre Borgerdialog samt skræddersyede organisationsprocesser om f.eks. forandringer, arbejdsfællesskaber, kommunikation, samarbejde om kerneopgaven og trivsel. Hun har øje for at skabe ny indsigt og bevægelse på arbejdspladser og i organisationer, blandt andet ved at oversætte teoretiske begreber til brugbare metoder, der er hjælpsomme og meningsfulde for netop jeres organisation – der hvor I står nu.

Katrine er oprindelig uddannet fra Københavns Universitet i Religionshistorie og Japansk. Hun har efteruddannet sig inden for projektledelse og systemisk og narrativ procesledelse og er optaget af at trække på de tænkninger og metoder, der giver mening for den opgave, man står med. ”Hvad kalder opgaven på?” er et spørgsmål, hun ofte forholder sig til.

Katrine har 14 års erfaring fra Københavns Kommune, hvor hun både har arbejdet på det operative og på det strategiske niveau, dels som projekt- og programleder for større integrationsprojekter og implementering af nye reformer og dels med implementering og operationalisering af strategiske fokusområder, organisationsudvikling og psykisk arbejdsmiljø. De seneste fire år i Københavns Kommune har hun som konsulent i Arbejdsmiljø København udviklet og gennemført en bred pallette af projekter og skræddersyede processer inden for psykisk arbejdsmiljø.