Jeanet Hardis

Konsulenter
Den Offentlige Lederuddannelse
Ledelse
Samskabelse
Herlev
Chefkonsulent
 
Hent Jeanets CV (PDF)
Profile picture for user jha

Jeanet er optaget af at skabe værdi, mening og effekt for de organisationer og virksomheder, hun samarbejder med og for. Det betyder, at hun både tænker i helheder og sammenhænge i forhold til organisationens værdi af kompetenceudvikling af den enkelte leder eller medarbejder.

Jeanet har mangeårig erfaring med at arbejde i og for offentlige og frivillige organisationer. Hun har stor indsigt og viden om at udvikle især kommunale medarbejdere og ledere. Det gør, at Jeanet i dag har en bred og solid praksiserfaring med de udfordringer, vilkår og muligheder, der kendetegner kommunale medarbejdere og ledere herunder, hvordan deres kompetenceudvikling skal indtænkes strategisk og organisatorisk. Som chefkonsulent trækker Jeanet på sin akademiske forskerviden til at ”forstyrre” og inspirere kunden i de løsninger, hun udtænker og udarbejder for kunderne. 

I COK driver og udvikler Jeanet Den Offentlige Lederuddannelse, som COK er landets største udbyder af. Hun opdyrker nye samarbejder om skræddersyede tilbud på den certificerede lederuddannelse, og er projektleder på flere af COKs store leverancer af lederuddannelse og ledelsesudvikling. Jeanet kender kommunernes rammebetingelser indefra og er opdateret på, hvordan rammevilkårene ændrer sig - bl.a. med afsæt i disse års reformer på flere af de store kommunale velfærdsområder. Dette sætter hun i spil sammen med kunden, når der skal udvikles bæredygtige løsninger for kommunale ledere til at understøtte og drive fortsat bæredygtig velfærdsledelse.

Derudover står Jeanet i spidsen for Akademi for Samskabelse, som har det primære formål at understøtte kommunerne i at blive bedre til at involvere borgere i udformningen af kommunens service og administration dér, hvor det giver mening og tilfører værdi for borgerne. Her trækker hun bl.a. på den viden hun har qua en ph.d. om partnerskaber mellem offentlige, private og frivillige aktører og CSR-feltet (fra CBS i 2004).