Henrik Schelde Andersen

Konsulenter
Projekt, proces og innovation
Aarhus
Chefkonsulent
 
Se Henriks LinkedIn-profil
 
Hent Henriks CV (PDF)
Profile picture for user hsa

Henrik har mere end 16 års erfaring med udvikling, formidling og rådgivning i organisationer. Sideløbende med dette har han planlagt og gennemført et omfattende et omfattende antal uddannelser. I forhold til medarbejdere har det primært været projektledelses- og proceskonsultationsfærdigheder og for ledere har det primært været færdigheder indenfor strategisk ledelse, organisation og styring samt personaleledelse. Målgruppen har i alle tilfælde været ledere og medarbejdere i videnbaserede organisationer, uddannelsesinstitutioner, hospitaler, servicevirksomheder og offentlige virksomheder.