NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Hanne Lykke

Konsulenter
Forvaltning
Teknik og miljø
Aarhus
Chefkonsulent
 
Se Hannes LinkedIn-profil
 
Hent Hannes CV (PDF)
Hanne Lykke

Hanne er optaget af organisatorisk helhedstænkning og sammenhængskraft, i slipstrømmen af de mange velfærdsreformer. Det betyder, at Hanne har fokus på hvordan kerneopgaven kan udvikles dynamisk med afsæt i organisationens samlede humane og sociale kapital. Hanne er i den forbindelse særlig optaget af, hvordan man organisatorisk kan udvikle resiliente arbejdsfællesskaber som afsæt fremfor et individuelt fokus, som nemt kan blive sårbart.
Hannes tværsektorelle tilgang afspejler sig også i COK, hvor hun som chefkonsulent arbejder med leder- og talentudvikling med et særligt fokus på målgruppen af ”uformelle ledere” samtidig med, at hun er forretningsansvarlig for teknik- og miljøområdet.

Hanne har 25 års erfaring fra politisk ledede organisationer i kommunalt og regionalt regi. Hun har primært arbejdet med strategisk tværsektoriel udvikling, projektledelse og organisationsudvikling. I de seneste fem år har Hanne specialiseret sig i ledelsesudvikling og personlig kompetenceudvikling, hvor hun er en erfaren coach og testtilbagemelder. 

I COK har Hanne blandt andet udviklet en række grunduddannelser inden for fagprofessionel ledelse, herunder også den særlige gruppe af medarbejdere der er ”uformelle ledere”. Hanne står også bag Kommunal Entreprenørledelse, hvor et mangeårigt samarbejde med KEF har resulteret i mere end 100 efteruddannede inden for vej og park. Inden for det tekniske område har Hanne især været optaget af samspillet mellem myndighedsrollen og den nye rolle som ”playmaker” som styrket borgerdialog, fair proces og relationel koordinering kalder på.
Hanne er desuden tilknyttet censorkorpset på professionshøjskolernes diplomuddannelser i ledelse og vejleder på afgangsprojekter.