NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Finn Borch

Konsulenter
Beskæftigelse
Aarhus
Chefkonsulent
 
Hent Finns CV (PDF)
Finn Borch

Finn er forretningsansvarlig for Bedre Borgerdialog og er samtidig er en af ankermændene for COKs involvering i de store reformarbejder inden for de social- og beskæftigelsespolitiske områder, hvor han især er involveret i større kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere.

Finns samarbejde med vore kunder spænder vidt. Han arbejder med forandrings- og udviklingsledelse i både ministerier, forvaltninger og det helt lokale organisationsniveau. Hans særlige optagethed retter sig mod visions- og strategiudvikling, hvor han især er opmærksom på at skabe en bæredygtig organisatorisk forankring for de projekter, han indgår i.

Han har mange års erfaringer med udviklingen af såvel leder- som medarbejderteams og har et særligt fokus på transitionen mellem de forskellige organisatoriske niveauer og hierarkier. Udvikling af personalepolitikker, MUS-, TUS- og LUS-koncepter, trivselsundersøgelser, konfliktløsning samt processer omkring sygefravær og nærvær er ligeledes opgaver, der har Finns særlige opmærksomhed. Herudover indgår Finn i ledersparrings- og ledercoachingsforløb, der både kan have et organisatorisk - og et mere personligt - udviklingsperspektiv.

Som konsulent er det vigtigt for Finn at skabe en tillidsfuld og anerkendende atmosfære blandt de mennesker, han samarbejder med. Han prioriterer derfor, at det sker på et etisk forpligtende grundlag, hvor mennesker på meget forskellige niveauer i en organisation samtidig oplever at være bidragsydere til en fælles sag.

Finn har en mangeårig baggrund som leder i amtskommunale og kommunale skoler.